Urodził się w roku 1936. Ma 81 lat. Biologiczny ojciec zginął w roku 1945, ponieważ służył w partyzantce. Matka pana Sutkowskiego służyła w armii Generała W. Andersa. Została zesłana na Syberię, lecz powróciła do kraju w 1947 r. Zaczął zajmować się tenisem stołowym w roku 1951, aby następnie zostać kierownikiem sekcji tenisa stołowego w Gliwicach, podczas służby wojskowej, ostatecznie zostając prezesem DOZTS w roku 1969, kończąc karierę w roku 2012. W 2008 r. został wiceprezesem Dolnośląskiej Federacji Sportu, funkcję tę pełnił do 2012 r. Przez lata swojej kariery, prezes poprowadził do mistrzostwa sportowego m.in. Natalię Partykę i Andrzeja Grubbę.

Całe nagranie dostępne jest w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

logo-img
logo-img