Zdzisław Grzelak

Zdzisław Grzelak urodził się w 1944 roku w Niemczech, gdzie pracowali jego rodzice. Po wojnie powrócili na ziemi polskie. Pan Zdzisław w młodości uczęszczał do szkoły w Oleśnicy, a także odbył obowiązkową służbę wojskową w Lesznie. Później pracował w Fabryce Urządzeń Przemysłowych w Świdnicy oraz w WSK "Hydral" we Wrocławiu, gdzie pozostał aż do emerytury. Był również zatrudniony jako taksówkarz. Zetknął się z działaczami opozycyjnymi, pomagając przewieźć ulotki "Solidarności" (niezgodnie z ówczesnym prawem) Januszowi Bałenkowskiemu, prominentnemu wrocławskiemu opozycjoniście.

Nagrania audio

Fragment wywiadu z panem Zdzisławem Grzelakiem cz. 1 (próba ustanowienia szkodliwych warunków pracy)

Fragment wywiadu z panem Zdzisławem Grzelakiem cz. 2 (nielegalny przewóz ulotek)

Fragment wywiadu z panem Zdzisławem Grzelakiem cz. 3 (otrzymanie mieszkania)

Całe nagranie dostępne jest w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

logo-img
logo-img