Zbigniew Kwaśny

Zbigniew Kwaśny urodził się 15 czerwca 1930 w Cieszanowie. Po zakończeniu II wojny światowej osiedlił się z rodzicami we Wrocławiu, gdzie po uzyskaniu matury podjął studia historyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1954 roku uzyskał tytuł magistra a następnie podjął pracę naukową w Katedrze Historii Gospodarczej na swojej macierzystej uczelni. W trakcie swojej kariery naukowej uzyskał kolejno stopnie naukowe: doktora, doktora habilitowanego, a w 1984 profesora zwyczajnego. W latach 1972–1995 kierował Katedrą Historii Gospodarczej na Instytucie Historycznym UWr. Ponadto latach 1985–1986 był dyrektorem instytutu. Współpracował również z Akademią Ekonomiczną im. Oskara Langego we Wrocławiu, gdzie pełnił funkcję kierownika Katedry Historii Gospodarczej na Wydziale Nauk Ekonomicznych w latach 1996–2000.

Nagrania audio

Fragment wywiadu z prof. Zbigniewem Kwaśnym cz. 1 (Stworzenie studiów demograficznych)

Fragment wywiadu z prof. Zbigniewem Kwaśnym cz. 2 (Początek wojny)

Fragment wywiadu z prof. Zbigniewem Kwaśnym cz. 3 (Pochodzenie)

Fragment wywiadu z prof. Zbigniewem Kwaśnym cz. 4 (Wspomnienia o wielkich profesorach)

Fragment wywiadu z prof. Zbigniewem Kwaśnym cz. 5 (Reakcja na orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich)

Całe nagranie dostępne jest w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

logo-img
logo-img