Wojciech Zawadzki urodził się 7 maja 1952 r. w Głuszycy. Rodzina W. Zawadzkiego pochodzi ze Świebodzic. Początkowo w szkole zawodowej na specjalizacji tokarz. Szkołę średnią skończył jako technik osprzętu lotniczego w Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, z wykształcenia matematyk. Na studiach rozpoczął działalność organizacyjną w Akademickim Związku Sportowym (AZS) przy PWr. Do 1990 roku sprawował funkcję prezesa tej organizacji. Zajmował się m. in. organizacją rywalizacji sportowych na uczelni, nawiązywaniem kontaktów międzynarodowych w celu współzawodnictwa, otwierał nowe sekcje sportowe, promował działalność AZS, organizował szkolenia, bale sportowe, utworzył grupę komputerową. Dużo uwagi poświęcał szczególnie szachom. Jednym z jego osiągnięć było zdobycie tytułu najlepszego klubu szachowego wg oceny PZSzach za rok 1990. Zamiłowanie do szachów odziedziczyły jego dzieci. Cała trójka (Jolanta, Magdalena i Stanisław) osiągając bardzo wysokie pozycje w rozgrywkach na skalę światową. Już po pierwszych sukcesach swoich dzieci, bardziej zaangażował się w działalność organizacyjną różnych imprez szachowych we Wrocławiu, wspomagając je dodatkowo od strony finansowej. Od tego czasu działał też w Zarządzie Dolnośląskiego Związku Szachowego, a w latach 2004–2009 był jego prezesem. Następnie wiceprezes ds. organizacyjnych, zastępca Tomasza Sielickiego, którego sam zarekomendował na stanowisko prezesa. Był również pomysłodawcą, sponsorem i organizatorem Drużynowych Mistrzostw Polski Kobiet w szachach. Założyciel i pierwszy wydawca Dolnośląskiego Przeglądu Szachowego oraz Mata. Laureat „Hetmana 2012” za całokształt działalności. W. Zawadzki jest autorem również dwóch wydań katalogów plakatów szachowych oraz zapalonym fotografem turniejów szachowych. Właściciel firmy Probit (1990), zajmującej się pisaniem programów do księgowości z siedzibą we Wrocławiu i oddziałami w większych polskich miastach.

Nagrania audio

Całe nagranie dostępne jest w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

logo-img
logo-img