Prof. Tadeusz Sulima

Dzieciństwo i młodość spędził w Skarżysku-Kamiennej, gdzie w 1938 r. uzyskał maturę. Chociaż zdał egzaminy na Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, nie dane mu było rozpocząć wówczas studiów, ponieważ powołany został do wojska. Walczył w kampanii wrześniowej. Ranny podczas obrony Warszawy, po powrocie do domu przystąpił do konspiracji. Wskutek zdrady jednego ze współtowarzyszy w 1942 r. został aresztowany przez Gestapo i resztę wojny spędził w hitlerowskich obozach koncentracyjnych: Auschwitz, Gross-Rosen, Sachsenhausen i Buchenwald. W 1945 r. powrócił do kraju i osiadł we Wrocławiu. Jeszcze w październiku tego roku rozpoczął studia na Politechnice Wrocławskiej, z którą to uczelnią związał swoją karierę zawodową, uwieńczoną uzyskaniem tytułu profesorskiego. Jest członkiem Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Związku Inwalidów Wojennych oraz innych organizacjach zrzeszających kombatantów i ofiary II wojny światowej.

Całe nagranie dostępne jest w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

logo-img
logo-img