Stefan Bakoński

Stefan Bakoński urodził się w Zwierzyńcu. W trakcie II wojny światowej został wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec, skąd udało mu się uciec. Przystąpił wtedy do oddziału Armii Krajowej działającego na Lubelszczyźnie. W 1944 r. po przejściu frontu zdecydował się zgłosić do 2. Armii Wojska Polskiego, by dalej walczyć przeciwko Niemcom. Po ukończeniu kursu oficerskiego został dowódcą plutonu w 25. pułku piechoty i brał udział w operacji łużyckiej. Po zakończeniu wojny jego jednostkę skierowano do ochrony granicy w Masywie Śnieżnika, a Stefan Bakoński został dowódcą placówki mieszczącej się w schronisku na Hali pod Śnieżnikiem. W listopadzie 1945 r. została ona przejęta przez nowopowstałe Wojska Ochrony Pogranicza, do których Stefana Bakońskiego nie przyjęto. W 1946 r. został on aresztowany za sympatyzowanie z Polskim Stronnictwem Ludowym i skazany na 2 lata więzienia. Po wyjściu z więzienia na mocy amnestii osiedlił się na ziemi kłodzkiej, gdzie pracował w przemyśle drzewnym.

Całe nagranie dostępne jest w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

logo-img
logo-img