Stanisława Szarycz

Stanisława Szarycz urodziła sie w 1930 roku na Plantach, w ówczesnym województwie nowogrodzkim. Wychowywała się w wielodzietnej rodzinie (miała ośmioro rodzeństwa), która w lutym 1940 roku została aresztowana i deportowana w głąb ZSRR. Po kilku latach spędzonych na Syberii (m.in. w Archangielsku) wraz z rodziną trafiła na Ukrainę. W 1946 roku w ramach akcji repatriacyjnej przybyła do Wrocławia. Tam wyszła za mąż, urodziła dzieci oraz pracowała w różnych miejsach. Po wojnie pielęgnowała swoje relacje z innymi przybyłymi na Dolny Śląsk Sybirakami.

Nagrania audio

Fragment wywiadu z panią Stanisławą Szarycz cz. 1 (trudy życia na Syberii)

Fragment wywiadu z panią Stanisławą Szarycz cz. 2 (odbudowa powojennego Wrocławia)

Całe nagranie dostępne jest w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

logo-img
logo-img