Roman Kowal

Mieszkaniec Wrocławia. Jako student Akademii Rolniczej działał społecznie w ramach Akademickiego Związku Sportowego (w latach 1979-1983). W okresie „karnawału Solidarności” nie współpracował z opozycją, jednak już kilka dni po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego zorganizował konspiracyjną grupę kolporterów prasy bezdebitowej, składającą się głównie ze studentów jego uczelni. Został zatrzymany przez SB w kwietniu 1982 internowany w Ośrodku Odosobnienia w Nysie. Po trzech miesiącach przeniesiono go do Ośrodka Odosobnienia w Grodkowie, gdzie przebywał do października 1982. Po wyjściu na wolność kontynuował działalność opozycyjną, jako drukarz i kolporter współpracujący z Solidarnością Walczącą. Zdołał skończyć studia (1985), jednak z powodu złego stanu zdrowia nie mógł pracować zawodowo. Obecnie znajduje się na rencie inwalidzkiej.                                                                                                          

Całe nagranie dostępne jest w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

logo-img
logo-img