Urodzony 12.XI.1960 w Bolesławcu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach Filologia Polska i Historia Sztuki. Od X 1980 członek NSZ ( uczestnik zjazdu założycielskiego ). Organizator strajku ws. zmiany formy służby wojskowej dla studentów. Członek Klubu Myśli Politycznej Progres oraz Ruchu Nowa Kultura. Uczestnik strajku ze studentami WSI w Radomiu na UWr. Od 13.XII.1981 w ukryciu. Współtwórca Akademickiego Ruchu Oporu. Współzałożyciel Ruchu Społecznego „S”.

Nagrania audio

Całe nagranie dostępne jest w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

logo-img
logo-img