01.08.1931, Śliwowszczyzna, woj. Grodno. Wyszła za mąż po wojnie, z racji trudności spowodowanych pochodzeniem męża dopiero w latach 50-tych udało się wyjechać na” Zachód”. Po przyjeździe zajęła się gospodarką, wykształciła dzieci. Obecnie na emeryturze.

Nagrania audio

Całe nagranie dostępne jest w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

logo-img
logo-img