Lucjan Nagrodzki

Urodzony w 1934 r. w Lublinie-Majdanku. Z wykształcenia ślusarz maszynowy. W 1945 r. wraz z rodziną zajął poniemieckie gospodarstwo w miejscowości Lubstwo na Żuławach. Od lat 70. XX w. wraz z żoną prowadził indywualne gospodarstwo rolne specjalizujące się w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Pracował jako inseminator, a także w cukrowni Malbork i w stoczni w Gdańsku. Kilkukrotnie był sołtysem wsi Lubstwo, był radnym gminy Nowy Staw. Zasłużony działacz lokalnej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Nagrania audio

Fragment wywiadu z panem Lucjanem Nagrodzkim cz. 1 (Opowieść o funkcjonowaniu KL na Majdanku)

Fragment wywiadu z panem Lucjanem Nagrodzkim cz. 2 (Opowieść o przyjeździe na Żuławy i sytuacji w Lubstowie po wojnie)

Fragment wywiadu z panem Lucjanem Nagrodzkim cz. 3 (O sytuacji na roli po objęciu pól na Żuławach)

Fragment wywiadu z panem Lucjanem Nagrodzkim cz. 4 (O pracach melioracyjnych na Żuławach po wojnie i pracach na wałach przeciwpowodziowych)

Całe nagranie dostępne jest w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

logo-img
logo-img