ks. Alojzy Swoboda

Alojzy Swoboda urodził się w Radlinie na Górnym Śląsku. Jego mama była siostrą kardynała Bolesława Kominka. Wychowany w religijnej atmosferze i zapatrzony w wuja, także zdecydował się wybrać drogę posługi kapłańskiej. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu, a w 1967 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W międzyczasie zmuszony był do odbycia dwuletniej służby wojskowej, która była jedną z form represji stosowanych wówczas przez wobec duchowieństwa. Jako wikary pracował we Wrocławiu, Miliczu i Jeleniej Górze. W 1978 r. objął probostwo w Trójcy koło Zgorzelca, a następnie przez ponad ćwierć wieku był proboszczem parafii pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego w Boguszowie-Gorcach. Obecnie przebywa na emeryturze. 

Całe nagranie dostępne jest w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

logo-img
logo-img