Krzysztof Migoń

Krzysztof Migoń urodził się w 1940 roku pod Częstochową. W roku 1953 wraz z rodzicami przybył do Wrocławia, gdzie kontynuował naukę. W 1957 roku rozpoczął studia bibliotekoznawcze na Uniwersytecie Wrocławskim. Po studiach pozostał na uczelni na stanowisku asystenta, rozpoczął prace nad doktoratem pod kierunkiem profesora Karola Głombiowskiego, która ostatecznie ukazała się pod tytułem “Recepcja książki orientalistycznej na Śląsku XVIII wieku”. Wieloletni dyrektor Instytutu Bibliotekoznawstwa, członek Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej.

Nagrania audio

Fragment wywiadu z profesorem Krzysztofem Migoniem cz. 2 (o detektywistycznej pracy bibliologa)

Całe nagranie dostępne jest w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

logo-img
logo-img