Jerzy Woźniak

Jerzy Woźniak urodził się w Krakowie, ale dzieciństwo spędził Błażowej na Podkarpaciu. Tam zastał go wybuch II wojny światowej. Od początku 1941 r. działał w strukturach Związku Walki Zbrojnej, następnie Armii Krajowej. Po wkroczeniu Armii Czerwonej zmuszony do ukrywania się. W czerwcu 1945 r. przedostał się na zachód i wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych. Podjął także studia medyczne na Uniwersytecie w Innsbrucku, kontynuowane później w Edynburgu. W 1947 r. wrócił do Polski jako kurier WiN. Wkrótce został aresztowany i skazany na śmierć. Po ułaskawieniu przebywał w więzieniu do 1956 r. Po wyjściu na wolność ukończył studia medyczne. Od 1989 r. do śmierci działał w środowisku kombatanckim. Był m.in. Sekretarzem Stanu w Urzędzie ds. Kombatantów, a następnie kierownikiem tego urzędu, oraz prezesem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Dolnośląskiego.  

W 2013 r. Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" zrealizował projekt przygotowania wirtualnej wystawy historycznej poświęconej płk. Jerzemu Woźniakowi. Wystawa jest dostępna pod adresem: www.jerzywozniak.pl.

Całe nagranie dostępne jest w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

logo-img
logo-img