Jerzy Pawłowski urodził się w 1954 roku we Wrocławiu w Głuchej rodzinie, Uczył się w szkole dla Głuchych we Wrocławiu. Jego wyuczony zawód to zecer - pracował m. in. we Wrocławskiej Drukarni Dziełowej, w Drukarni Prasa, w gazecie "Wieczór Wrocławia" oraz "Gazeta Wrocławska". Obecnie przebywa na emeryturze i opiekuje się wnukami.

Całe nagranie dostępne jest w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

logo-img
logo-img