Jan Miodek

Jan Miodek urodził się w 1946 roku w Tarnowskich Górach. W 1963 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Wrocławskim, po obronie pracy magisterskiej „Nazwy miejscowe kulturalne typu Środa, Piątek, Wola, Osiek” zaproponowano mu staż asystencki w tamtejszej katedrze języka polskiego. Od 1968 obecny na łamach wrocławskiego dziennika „Słowo Polskie”, gdzie prowadzi rubrykę Rzecz o języku, zaś od 1987 do 2007 – w Telewizji Polskiej program „Ojczyzna polszczyzna”. Miał też cotygodniowy felieton w Dzienniku Zachodnim i comiesięczny w Śląsku. Od 1995 prowadzi na żywo we wrocławskim oddziale TVP cykliczny program pt. „Profesor Miodek odpowiada”. Publikował również w miesięczniku Wiedza i Życie. W 1983 otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego, a także stanowisko docenta Uniwersytetu Wrocławskiego. Od maja 1989 jest dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1991 senat UWr przyznał mu stanowisko profesora nadzwyczajnego, a już w 1995 odebrał tytuł profesorski z rąk prezydenta Lecha Wałęsy. 20 października 2005 został doktorem honoris causa Pedagogicznego Uniwersytetu Wileńskiego, a 10 marca 2006 roku otrzymał ten tytuł na Uniwersytecie Opolskim. Od 2009 roku prowadzi na antenie TVP Polonia program „Słownik [email protected]”.

Nagrania audio

Fragment wywiadu z profesorem Janem Miodkiem cz. 1 (geneza programu “Ojczyzna polszczyzna”)

Fragment wywiadu z profesorem Janem Miodkiem cz. 2 (opinie o zawodzie polonisty)

Fragment wywiadu z profesorem Janem Miodkiem cz. 3 (problematyczny artykuł “Wrocław – Breslau”)

Fragment wywiadu z profesorem Janem Miodkiem cz. 4 (wspomnienie dot. Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich)

Całe nagranie dostępne jest w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

logo-img
logo-img