Jacek Petelenz – Łukasiewicz

Poeta, prozaik, krytyk literacki, nauczyciel akademicki. Urodził się we Lwowie w 1934 r. Tam też przeżył czas dzieciństwa i wojny. Po 1945 r. osiadł w Lesznie, skąd udał się na studia polonistyczne do Wrocławia. Ukończył je w 1955 r., pracę magisterską pisząc u prof. Tadeusza Mikulskiego. W kolejnych latach pracował dla „Wrocławskiego Tygodnika Katolickiego”, publikując także swoje teksty w różnych periodykach i czasopismach, np.: w „Tygodniku Powszechnym” czy „Odrze”. Od 1971 r, jako asystent; w kolejnym roku obronił doktorat na podstawie swojej wcześniejszej książki: „Szmaciarze i bohaterowie”. W 1974 objął kierownictwo nad Zakładem Literatury Polskiej XX wieku w IFP UWr. Autor wielu prac i książek, m.in. popularnej biografii Zbigniewa Herberta, Stanisława Grochowiaka czy prac poświęconych Tadeuszowi Różewiczowi.

Nagrania audio

Fragment wywiadu z panem profesorem Jackiem Łukasiewiczem cz. 2 (portret literacki Maryi w średniowieczu a żydowska rodzina / zajęcia u ówczesnego magistra Czesława Hernasa na I roku studiów/)

Fragment wywiadu z panem profesorem Jackiem Łukasiewiczem cz. 3 (kampania antysemicka)

Całe nagranie dostępne jest w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

logo-img
logo-img