Henryk Świderski urodził się w 1933 roku w Ostrowach na Pomorzu. Kiedy miał 6 lat wybuchła II wojna światowa. Razem z rodziną trafił do niemieckiego obozu pracy, w którym przebywał aż do przybycia wojsk radzieckich. Po zakończeniu wojny przeniósł się z mamą do Wrocławia i tam rozpoczął naukę w szkole dla niesłyszących. W 1955 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich jako introligator i konserwator ksiażek. W 2005 roku przeszedł na emeryturę.

Całe nagranie dostępne jest w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

logo-img
logo-img