Grażyna Pańko

Grażyna Pańko urodziła się w 1948 roku we Wrocławiu. Z miastem tym związała swoje życie zawodowe i prywatne. W 1966 roku ukończyła I Liceum Ogólnokształcące, pomyślnie zdając egzamin maturalny. Następnie rozpoczęła studia historyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, z którym do dziś jest związana jako pracownik naukowy i nauczyciel akademicki. W 1986 roku została kierownikiem w Zakładzie Dydaktyki Historii w Instytucie Historycznym UWr. Od 2002 roku jest profesorem nadzwyczajnym. Specjalizuje się m.in. w dydatyce historii, stereotypach etnicznych oraz stosunkach polsko-czechosłowackich w okresie międzywojennym.

Nagrania audio

Fragment wywiadu z panią profesor Grażyną Pańko cz. 1 (rok 1968 na Uniwersytecie Wrocławskim)

Fragment wywiadu z panią profesor Grażyną Pańko cz. 2 (orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich)

Całe nagranie dostępne jest w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

logo-img
logo-img