Urodzony w 1923 roku we Lwowie, tam uczęszczał do szkoły dla niesłyszących oraz był świadkiem działąń wojennych. W 1946 roku przeniósł się do Wrocławia razem z rodzicami. Pracował w zawodzie malarza, np. dla Urzędu Wojewódzkiego, przez 18 lat. Z powodów zdrowotnych przeszedł na rentę, a później na emeryturę. Pan Pyzio współtworzył wrocławskie środowisko Głuchych - był zaangażowany w remontowanie szkoły, siedziby PZG przy ul. Braniborskiej oraz w uczenie duszpasterzy osób niesłyszących języka migowego.

Całe nagranie dostępne jest w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

logo-img
logo-img