Feliks Badowski

Feliks Badowski urodził się w Warszawie. W młodości był harcerzem, uprawiał także sport. W czasie okupacji pracował jako spawacz w dawnych zakładach „Lilpop, Rau i Loewenstein”, uczęszczał także na tajne zajęcia organizowane przez Towarzystwo Kursów Technicznych. Spotkani tam koledzy wciągnęli go do działalności konspiracyjnej, najpierw w Związku Walki Zbrojnej, a następnie w Armii Krajowej. Przed wybuchem powstania warszawskiego zajmował się m.in. zdobywaniem broni. Od 1 sierpnia 1945 r. brał czynny udział w walkach powstańczych. Jego oddział bezskutecznie próbował zając warszawską Cytadelę. Ranny, po klęsce powstania ukrywał się w mazowieckich lasach, by wiosną 1945 r. powrócić do zrujnowanej stolicy. Już w sierpniu 1945 r. wyruszył do Wrocławia, gdzie znalazł zatrudnienie jako spawacz w Państwowej Fabryce Wagonów „Pafawag”.  Tam pracował do emerytury.

Całe nagranie dostępne jest w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

logo-img
logo-img