Edward Sokalski urodził się w 1932 roku na Ukrainie (Lwów/Wygnanka). Został wraz z rodziną przesiedlony do Wrocławia. Pochodzi ze słyszącej rodziny. Uczył się w szkole zawodowej dla Głuchych w Wejherowie. Pracował w kilku zawodach, m. in. jako szewc, spawacz, ślusarz, wychowawca internatu. Od lat jest związany z Polskim Związkiem Głuchych. Przez pewien okres, w latach nauki szkolnej, działał w harcerstwie. Jego pasją jest lekkoatletyka, dlatego też zdobył uprawnienia i pracował z osobami niesłyszącymi jako instruktor lekkoatletyki. W 1996 roku przeszedł na emeryturę.

Całe nagranie dostępne jest w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

logo-img
logo-img