Danuta Byczkowska urodziła się w 1942 roku roku w Kłokowicach (obecnie wieś położna w powiecie przemyskim). Po II wojnie światowej została przesiedlona wraz z rodziną w okolice Łobez. Od pierwszych miesięcy życia jest osobą niesłyszącą. W 1953 roku rozpoczęła naukę w szkole dla Głuchych w Wejherowie. Następnie uczęszczała do szkoły w Przemyślu. Kontynuowała naukę w szkole zawodowej w Krakowie, w której zdobyła zawód tkacza. Działała w harcerstwie. Po ślubie przeprowadziła się na Dolny Śląsk (Wrocław, Środa Śląska). W 1995 roku przeszła na emeryturę.

Całe nagranie dostępne jest w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

logo-img
logo-img