Bolesław Czernewcan

Bolesław Czernewcan urodził się 20 listopada 1953 r. we Wrocławiu. Pracował w Elwro, Dolmedzie i MPK Wrocław. Działał również w opozycji. Jako pracownik Elwro był świadkiem nastrojów w zakładzie po wydarzeniach czerwcowych 1976 roku. Z kolei sierpień 1980 i stan wojenny przeżywał jako pracownik MPK. Oddelegowany przez ten zakład pracy jako posłaniec do Gdańska, przywiózł do Wrocławia kopię porozumień sierpniowych. Od 1987 roku przebywa za granicą.

Nagrania audio

Fragment wywiadu z panem Bolesławem Czernewcanem cz. 1 (praca w Elwro)

Fragment wywiadu z panem Bolesławem Czernewcanem cz. 2 (stan wojenny)

Całe nagranie dostępne jest w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

logo-img
logo-img