Adam Jezierski

Urodził się 5 lutego 1948 w Kaliszu. Studiował chemię na Uniwersytecie Wrocławskim, którą ukończył w 1970 roku. Z tą uczelnią związał swoją karierę naukową, w 1995 roku uzyskał tytuł profesora nauk chemicznych. Na uniwersytecie Wrocławskim piastował również szereg różnych funkcji był m. in. prodziekanem ds. nauki wydziału chemii. Jest kierownikiem Zespołu Zastosowań Strukturalnych EPR, nauczycielem akademickim. Od roku akademickiego 2008/2009 jest również Prorektorem ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą. W 2012 roku ponownie wybrany na drugą kadencję na tym samym stanowisku prorektorskim.

Nagrania audio

Fragment wywiadu z panem Adamem Jezierskim cz. 1 (Wspomnienie o profesor Bogusławie Jeżowskiej-Trzebiatowskiej)

Fragment wywiadu z panem Adamem Jezierskim cz. 2 (Wspomnienie o profesor Bogusławie Jeżowskiej-Trzebiatowskiej)

Fragment wywiadu z panem Adamem Jezierskim cz. 3 (Wybór studiów)

Fragment wywiadu z panem Adamem Jezierskim cz. 4 (Rok 1968 na uczelni)

Całe nagranie dostępne jest w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

logo-img
logo-img