„A co z wartościami?”. Konkurs dla młodych artystów