Wrocław – WYSTAWA „DZIEDZICTWA ZIEM ZACHODNICH I PÓŁNOCNYCH”