Projekty

„Wspólne dziedzictwo. Od Kanth do Kątów Wrocławskich”

5 Czerwiec - 31 Grudzień 2021 Regionalna Izba Pamięci, Rynek, Kąty Wrocławskie, Polska
banner

Wraz ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Kąckiej, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu
w Kątach Wrocławskich i Urzędem Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zapraszamy na wystawę „Wspólne dziedzictwo. Od Kanth do Kątów Wrocławskich”. Jej wernisaż odbył się 5 czerwca br.
o godz. 12:00, jako główny element obchodów tegorocznych Dni Kątów Wrocławskich. Otwarcie poprzedziła konferencja prasowa (zachęcamy do jej wysłuchania).

Ekspozycja zlokalizowana jest w Regionalnej Izbie Pamięci w Kątach Wrocławskich, która mieści się w budynku dawnego Kościoła Ewangelickiego autorstwa wybitnego architekta Karla Friedricha Schinkela. Niedawno obiekt przeszedł gruntowny remont, w trakcie którego min. odtworzono oryginalną elewację i odnowiono wnętrza. Gromadzone przez lata w Regionalnej Izbie Pamięci zbiory – ponad 1 000 eksponatów – oraz specjalnie zbudowana, scenograficzna oprawa wg projektu Marka Stanielewicza posłużyły do skomponowania wystawy codziennym życiu mieszkańców ziemi kąckiej po II wojnie światowej. Przechadzając się po wnętrzach imitujących rynek, lokale mieszkale, usługowe czy warsztaty możemy obejrzeć m.in. sprzęty gospodarstwa domowego, narzędzia rolnicze czy elementy wyposażenia zakładów rzemieślniczych.

– Są to przedmioty zarówno pozostawione przez opuszczających swe kąckie domy w wyniku powojennego przesunięcia granic niemieckich mieszkańców, jak i przywiezione z różnych stron przez przybywających tu polskich przesiedleńców – opowiadają autorzy wystawy. – Ekspozycja jest miejscem spotkań przedmiotów „niemieckich” i „polskich”, z którymi związane są konkretne historie dawnych niemieckich i nowych polskich mieszkańców.

Zachęcamy do zapoznania się z galerią zdjęć wykonanych przez Bartka Płuska oraz wysłuchania dr hab. Wojciecha Kucharskiego i Marcina Musiała, opowiadających o wystawie na antenie Radio Rodzina.

Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się sobotę 5 czerwca na godz. 12:00, a od godz. 14:00 zwiedzali ją mieszkańcy Gminy Kąty Wrocławskie. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających na stałe, w godzinach otwarcia Regionalnej Izby Pamięci w Kątach Wrocławskich (szczegóły na stronie www).

Zachęcamy do obejrzenia reportażu z otwarcia wystawy: