Projekty

Konkurs „Namaluj mi historię” 2020

21 Wrzesień - 28 Luty 2021 Centrum Historii Zajezdnia, Grabiszyńska, Wrocław, Polska
banner

Pod hasłem „Moja mała solidarność” odbędzie się VIII edycja konkursu plastycznego „Namaluj mi historię”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz przedszkolaków.

We wszystkich kategoriach wiekowych: przedszkolaków, uczniów z klas 1-3 oraz uczniów z klas 4-8 zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy plastycznej w dowolnej technice. Prace przedstawiać powinny autorską wizję na temat swojej „małej” solidarności.

Zależy nam, by dzieci za pomocą prac plastycznych pokazały, co według nich znaczy być solidarnym i czym jest wspólnota. Zaproponowany temat ma zachęcić do pogłębienia wiedzy na temat solidarności i jej przykładów w najbliższym otoczeniu.

Prace prosimy nadsyłać na adres Centrum Historii Zajezdnia do 28 lutego 2021 roku.

Zapraszamy do udziału przedszkola, szkoły oraz osoby prywatne!

Załączniki:
1. Regulamin konkursu [pdf]
2. Zgoda na udział w konkursie [doc]
3. Metryczka pracy [doc]