Projekty

XXVII Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów

15 Kwiecień - 22 Listopad 2019 Instytut Historyczny, Szewska, Wrocław, Polska
banner

W dniach 19–22 listopada 2019 r. we Wrocławiu odbędzie się największe wydarzenie adresowane do młodych badaczy zajmujących się naukami historycznymi – XXVII Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów. Tegoroczną edycję zorganizują wspólnie Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”.

Wydarzenie połączy część konferencyjną z dyskusyjną oraz warsztatową. Naszym celem jest interdyscyplinarne ujęcie zagadnień historycznych. Posiłkując się naukami pokrewnymi, jak psychologia, socjologia, historia sztuki czy antropologia kulturowa, chcemy spojrzeć na podejmowane problemy z nowej perspektywy. Poruszymy m.in. kwestie związane z dydaktyką historii, historią społeczną, wojskowości, gospodarczą, a także popularyzacją historii, oral history czy gender studies. Mamy nadzieję, że szerokie spojrzenie na nauki historyczne zagwarantuje obradom najwyższą jakość.

Część konferencyjna zostanie tradycyjnie zorganizowana w formie paneli, zwieńczonych dyskusją moderowaną przez młodych adeptów studiów historycznych. Zaplanowane warsztaty wyposażą uczestników w umiejętności popularyzowania historii oraz korzystania z nowoczesnych metod badań historycznych. Kolejnym atutem Zjazdu jest stworzenie platformy do integracji społeczności młodych badaczy, co w przyszłości z pewnością zaowocuje wartościowymi, naukowymi inicjatywami. Obrady uświetni także obecność nauczycieli akademickich.

W imieniu wszystkich studentów i pracowników naukowych Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” zapraszamy do wzięcia udziału w tak ważnym dla środowiska akademickiego wydarzeniu.


Komitet Organizacyjny:

dr hab. Filip Wolański, prof. UWr (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

dr Wojciech Kucharski (Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”)

dr Aleksandra Ziober (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

dr Ewa Maj (Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”)

Julia Pomian (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)


Lista proponowanych zagadnień dla obrad XXVII OZHS:

1. Transformacje ustrojowe w państwach Bloku Wschodniego.

2. Oral history jako metoda badań nad przeszłością.

3. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki.

4. Historia w popkulturze.

5. Historia wojskowości z uwzględnieniem marynistyki.

6. Historia pozaeuropejska.

7. Historia regionalna oraz regionalistyka.

8. Historia gospodarcza.

9. Historia kobiet.

10. Historia podróżowania.

11. Historia medycyny.

12. Życie codzienne.

13. Metodologia, archiwistyka, studia źródłoznawcze.

14. Dydaktyka historii.

15. Historia Śląska.

16. Recepcja wzorców – relacje międzyepokowe.

17. Prahistoria ziem polskich i archeologia.

18. Panel anglojęzyczny.

Zachęcamy jednak do przesyłania propozycji dotyczących innej problematyki.


Terminarz:

15 kwietnia – 15 września 2019 r. - nadsyłanie abstraktów wystąpień wraz z bibliografią.

Do 30 września 2019 r. - ogłoszenie ostatecznej listy prelegentów.


Propozycje wystąpień prosimy nadsyłać poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

Wszystkie informacje będą publikowane na stronie zjazdu na Facebooku.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy na adres: [email protected]. Opłata konferencyjna wynosi 80 złotych dla studentów I i II stopnia i 100 zł dla studendów III stopnia - doktorantów i przeznaczona zostanie na wyżywienie (obiad i poczęstunek w trakcie obrad) oraz materiały konferencyjne.

Organizatorzy nie zapewniają noclegu, jednak służą pomocą przy kwaterunku – w późniejszym terminie na stronie wydarzenia pojawią się zapisy na nocleg w Domach Studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego.