Projekty

Wrocław Breaks The Iron Curtain

1 Luty - 31 Grudzień 2019
banner

W historii Wrocławia odbijają się losy Europy. Doświadczony w XX wieku wojnami i reżimami totalitarnymi kontynent podnosił się z gruzów i leczył rany. Wrocławianie w tym procesie odegrali szczególną rolę. Podjęli się trudu odbudowy zniszczonego miasta, mimo braku pewności co do tego, czy zostaną tu na zawsze. Z Wrocławia wyszło orędzie pojednania z narodem niemieckim, bez którego trudno sobie wyobrazić Europę w dzisiejszym kształcie. Wielki udział mieszkańców miasta w opozycji demokratycznej podtrzymał pokojową rewolucję „Solidarności” w najtrudniejszym czasie. Te trzy słowa: odbudowa, pojednanie i wolność doskonale odzwierciedlają doświadczenie Wrocławia – miasta, które sprzeciwiło się jałtańskiemu porządkowi Europy.

Wrocław to niezwykłe miasto, którego historia i dziedzictwo było przez wieki kształtowane przez wiele kultur i narodów. Na jego dzisiejszy kształt wpłynęły równie mocno bezprecedensowa w historii Europy, całkowita wymiana ludności jak i bohaterska działalność opozycji demokratycznej i podejmowany konsekwentnie przez lata proces pojednania polsko-niemieckiego zainicjowany słowami wrocławskiego arcybiskupa „Przebaczamy i prosimy o wybaczenie”.

O tym wszystkim opowiada wystawa „Wrocław breaks the Iron Curtain”