Kontakt

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
Telefon
ul. Grabiszyńska 184, 53-235 Wrocław
Telefon
71 715 96 00 (sekretriat)
Telefon Kom.
+48 663 901 767 (sekretariat)
Telefon
71 715 96 02 (recepcja/kasy)
mail.png
sekretariat[at]zajezdnia.org
Ośrodek jest otwarty od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00
mail.png
mail.png
mail.png
mail.png
Dyrektor
dr Marek Mutor
pokój
205
Telefon
71 715 96 00
mail
sekretariat[at]zajezdnia.org
Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
dr hab. Wojciech Kucharski
pokój
206
Telefon
71 715 96 41
mail
wojciech.kucharski[at]zajezdnia.org
Z-ca Dyrektora ds. Programowych
dr Andrzej Jerie
pokój
103
Telefon
71 715 96 43
mail
andrzej.jerie[at]zajezdnia.org
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych
Grzegorz Majcher
pokój
400
Telefon
71 715 96 42
mail
grzegorz.majcher[at]zajezdnia.org
Główna Księgowa
Justyna Ameljan-Kowalska
pokój
303
Telefon
71 715 96 44
rel. kom.
+48 663 901 779
mail
justyna.ameljan[at]zajezdnia.org
Rzecznik prasowy
Juliusz Woźny
pokój
003
Telefon
71 715 96 45
rel. kom.
+48 663 901 774
mail
juliusz.wozny[at]zajezdnia.org

Dział Ogólny
Grzegorz Makuch
Kierownik Działu Ogólnego
pokój
202
Telefon
71 715 96 99
mail
grzegorz.makuch[at]zajezdnia.org
Agata Szeszuła
Główny specjalista ds. organizacyjnych i analiz
Inspektor Ochrony Danych
pokój
202
Telefon
71 715 96 93
rel. kom.
+48 731 936 110
mail
agata.szeszula[at]zajezdnia.org
Anna Żukow
Główny specjalista ds. analiz i raportowania
pokój
202
Telefon
71 715 96 94
mail
anna.zukow[at]zajezdnia.org
Sławomir Bienias
Administrator systemów informatycznych
i baz danych
pokój
202
Telefon
71 715 96 96
mail
slawomir.bienias[at]zajezdnia.org
Barbara Jarlaczyk
Starszy specjalista w Dziale Ogólnym
pokój
204
Telefon
71 715 96 97
mail
barbara.jarlaczyk[at]zajezdnia.org
Barbara Kowalska
Starszy specjalista w Dziale Ogólny
mail
barbara.kowalska[at]zajezdnia.org
Olga Kolany
Starszy specjalista ds. współpracy zagranicznej
pokój
202
Telefon
71 715 96 00
mail
olga.kolany[at]zajezdnia.org
Agnieszka Szkotak-Panecka
Specjalista w Dziale Ogólnym
pokój
204
Telefon
71 715 96 92
mail
a.szkotak-panecka[at]zajezdnia.org
Dział Przedsięwzięć Instytucjonalnych

dr Marek Kosendiak
Kierownik Działu Przedsięwzięć Instytucjonalnych
pokój
ul. Nowowiejska 38
50-315 Wrocław
Telefon
71 715 96 00
mail
marek.kosendiak[at]zajezdnia.org
Małgorzata Felińska
Specjalistka ds. merytorycznych w projekcie EOG
pokój
ul. Nowowiejska 38
50-315 Wrocław
mail
malgorzata.felinska[at]zajezdnia.org
Joanna Hajłasz
Główna specjalistka ds. przedsięwzięć
instytucjonalnych
pokój
ul. Nowowiejska 38
50-315 Wrocław
mail
joanna.hajlasz[at]zajezdnia.org
Matylda Janiec
Specjalista ds. współpracy instytucjonalnej
pokój
ul. Nowowiejska 38
50-315 Wrocław
mail
matylda.janiec[at]zajezdnia.org
Dominika Jurczak
Specjalistka ds. organizacyjnych w projekcie EOG
pokój
ul. Nowowiejska 38
50-315 Wrocław
mail
dominika.jurczak[at]zajezdnia.org
Dział Wydawniczy
Kamilla Jasińska
Kierownik Działu Wydawniczego
pokój
102
Telefon
71 715 96 58
mail
kamilla.jasinska[at]zajezdnia.org
Marcin Bradke
Specjalista redaktor
mail
marcin.bradke[at]zajezdnia.org
Łukasz Medeksza
Główny specjalista w Dziale Wydawniczym
mail
lukasz.medeksza[at]zajezdnia.org
- URLOP -
Gabriela Międlar
Specjalista ds. projektów wydawniczych
pokój
102
Telefon
71 715 96 55
mail
gabriela.miedlar[at]zajezdnia.org
Olga Rutkowska
Specjalista ds. projektów wydawniczych
pokój
102
mail
olga.rutkowska[at]zajezdnia.org
Paweł Skrzywanek
Starszy specjalista ds. projektu
„Miejsca pamięci we Wrocławiu”
pokój
102
mail
pawel.skrzywanek[at]zajezdnia.org
dr Katarzyna Uczkiewicz
Redaktor naczelna
Kwartalnika „Pamięć i Przyszłość”
oraz „Wrocławskiego Rocznika Samorządowego”
mail
katarzyna.uczkiewicz[at]zajezdnia.org
- URLOP -
Piotr Wilkowski
Specjalista ds. projektów wydawniczych
pokój
102
Telefon
71 715 96 55
mail
piotr.wilkowski[at]zajezdnia.org
Dział Badawczy
dr Katarzyna Bock-Matuszyk
Kierownik Działu Badawczego
Redaktor Naczelna WRHM
pokój
010
Telefon
71 715 96 21
mail
katarzyna.matuszyk[at]zajezdnia.org
dr Ewa Maj
Główny Specjalista w Dziale Badawczym
pokój
010
Telefon
71 715 96 24
mail
ewa.maj[at]zajezdnia.org
Marcin Musiał
p.o. Głównego specjalisty w Dziale Badawczym
pokój
010
Telefon
71 715 96 25
mail
marcin.musial[at]zajezdnia.org
Kamil Borecki
Starszy specjalista w Dziale Badawczym
pokój
010
Telefon
71 715 96 22
mail
kamil.borecki[at]zajezdnia.org
Marek Szajda
Starszy specjalista w Dziale Badawczym
pokój
010
Telefon
71 715 96 23
mail
marek.szajda[at]zajezdnia.org
Centrum Dokumentacyjne
Dariusz Misiejuk
Kierownik Centrum Dokumentacyjnego
pokój
011
Telefon
71 715 96 11
mail
dariusz.misiejuk[at]zajezdnia.org
Jan Zagwojski
Starszy dokumentalista
pokój
011
Telefon
71 715 96 13
mail
jan.zagwojski[at]zajezdnia.org
Michał Piechel
Dokumentalista
mail
michal.piechel[at]zajezdnia.org
Aleksandra Pytel
Dokumentalista
pokój
011
Telefon
71 715 96 12
mail
aleksandra.pytel[at]zajezdnia.org
Jeremiasz Urban
Dokumentalista
pokój
011
Telefon
71 715 96 14
mail
jeremiasz.urban[at]zajezdnia.org

Dział Organizacji Projektów
Aleksandra Sroka
Kierownik Działu Organizacji Projektów
pokój
207
Telefon
71 715 96 66
mail
aleksandra.sroka[at]zajezdnia.org
Marta Kowalska-Fic
Zastępca Kierownika Działu Organizacji Projektów
pokój
207
Telefon
71 715 96 65
mail
marta.kowalska-fic[at]zajezdnia.org
Piotr Jagiełło-Szostak
Główny specjalista ds. organizacji projektów
pokój
207
Telefon
71 715 96 62
mail
piotr.jagiello-szostak[at]zajezdnia.org
Joanna Kacprzak
Główny specjalista ds. organizacji projektów
pokój
207
Telefon
71 715 96 64
mail
joanna.kacprzak[at]zajezdnia.org
Karolina Grzyb
Starszy specjalista ds. organizacji projektów
pokój
207
Telefon
71 715 96 63
mail
karolina.grzyb[at]zajezdnia.org
Paulina Wołoszyn
Specjalista ds. organizacji projektów
pokój
204
Telefon
71 715 96 48
mail
paulina.woloszyn[at]zajezdnia.org
Dział Marketingu
Anna Jędrzejczak
Kierownik Działu Marketingu
pokój
502
Telefon
71 715 96 51
mail
anna.jedrzejczak[at]zajezdnia.org
Anna Hajduk
Specjalista ds. marketingu
mail
anna.hajduk[at]zajezdnia.org
Eryk Falkowski
Specjalista ds. marketingu
pokój
502
Telefon
71 715 96 57
mail
eryk.falkowski[at]zajezdnia.org
Ewelina Sztyc
Starszy specjalista ds. marketingu
pokój
502
Telefon
71 715 96 52
mail
ewelina.sztyc[at]zajezdnia.org
Justyna Mężyk
Specjalista ds. marketingu
pokój
502
Telefon
71 715 96 53
mail
justyna.mezyk[at]zajezdnia.org
Sprzedaż i dystrybucja
Krzysztof Ociesa–Żyła
Główny specjalista ds. sprzedaży i oferty
pokój
102
Telefon
71 715 96 56
mail
krzysztof.zyla[at]zajezdnia.org
Dział Edukacji
Przemysław Góral
Kierownik Działu Edukacji
pokój
-
Telefon Komórkowy
+48 731 915 251
mail
przemyslaw.goral[at]zajezdnia.org
Emilia Deneko
Starszy specjalista ds. projektów edukacyjnych
pokój
-
Telefon Komórkowy
+48 530 508 592
mail
emilia.deneko[at]zajezdnia.org
Katarzyna Jeleń
Specjalista ds. projektów edukacyjnych
pokój
-
Telefon Komórkowy
+48 531 566 868
mail
katarzyna.jelen[at]zajezdnia.org
Dział Obsługi Centrum Historii Zajezdnia
Aleksandra Zamęcka-Ilska
Kierownik Działu Obsługi Centrum Historii Zajezdnia
mail
aleksandra.zamecka-ilska[at]zajezdnia.org
- URLOP -
Martyna Cieniawska
Kierownik zmiany
mail
martyna.feruga[at]zajezdnia.org
- URLOP -
Jolanta Kozakiewicz
Kierownik zmiany
pokój
HA12a
Telefon
71 715 96 83
mail
jolanta.kozakiewicz[at]zajezdnia.org
Joanna Mirocha
p.o. kierownika zmiany
pokój
HA12a
Telefon
71 715 96 82
mail
joanna.mirocha[at]zajezdnia.org
Klaudiusz Bogumił
Przewodnik
mail
klaudiusz.bogumil[at]zajezdnia.org

Karolina Frydel
Obsługa
mail
karolina.frydel[at]zajezdnia.org
Elżbieta Kałuża
Przewodnik
mail
elzbieta.kaluza[at]zajezdnia.org
Ewa Woźniak-Wawrzyniak
Przewodnik
mail
ewa.wozniak[at]zajezdnia.org
- URLOP -
Marta Kopiniak
Przewodnik
mail
marta.kopiniak[at]zajezdnia.org
Danuta Doropowicz
Obsługa
mail
danuta.doropowicz[at]zajezdnia.org
Justyna Gonera
Obsługa
mail
justyna.gonera[at]zajezdnia.org
Martyna Kunecka
Przewodnik
mail
martyna.kunecka[at]zajezdnia.org
Paweł Marcinkiewicz
Obsługa
mail
pawel.marcinkiewicz[at]zajezdnia.org
Jakub Wanot
Przewodnik
mail
jakub.wanot[at]zajezdnia.org
Damian Samulewicz
Przewodnik
mail
damian.samulewicz[at]zajezdnia.org

Koordynatorzy wydarzeń
Adrianna Roman
Koordynator wydarzeń zewnętrznych
p.o. Kierownika Działu Obsługi
Centrum Historii Zajezdnia
pokój
HA12a
Telefon Komórkowy
+48 534 973 450
mail
adrianna.roman[at]zajezdnia.org
Dobrawa Masztalerz
Starszy specjalista ds. koordynacji wydarzeń
w Centrum Historii Zajezdnia
pokój
HA12a
Telefon Komórkowy
+48 530 347 354
mail
dobrawa.masztalerz[at]zajezdnia.org

Dział Administracji
Grzegorz Chaba
Kierownik Działu Administracji
pokój
200
Telefon
71 715 96 79
mail
grzegorz.chaba[at]zajezdnia.org
Adam Mitelski
Główny specjalista ds. administracji
pokój
200
Telefon
71 715 96 71
mail
adam.mitelski[at]zajezdnia.org
Andrzej Jędrzejczak
Pracownik portierni
Telefon
71 715 96 02
Telefon Komórkowy
+48 534 958 372
Grzegorz Możdżyński
Pracownik portierni
Telefon
71 715 96 02
Telefon Komórkowy
+48 534 958 372
Anna Sułkowska
Pracownik portierni
Telefon
71 715 96 02
Telefon Komórkowy
+48 534 958 372
Stanisław Władyczuk
Pracownik portierni
Telefon
71 715 96 02
Telefon Komórkowy
+48 534 958 372
Marharyta Diadechko
Pracownik porządkowy
Czesława Kowalska
Pracownik porządkowy
Halina Lendra
Pracownik porządkowy
Wanda Szymańska
Pracownik porządkowy
Tetiana Tymonchuk
Pracownik porządkowy
Dział Techniczny
Robert Jakóbczyński
Kierownik Działu Technicznego
pokój
002
rel. kom.
+48 663 911 988
mail
robert.jakobczynski[at]zajezdnia.org
Patryk Prokop
Starszy specjalista ds. technicznych
pokój
002
Telefon
71 715 96 59
mail
patryk.prokop[at]zajezdnia.org
Paweł Siwik
Specjalista ds. technicznych
pokój
002
Telefon
71 715 96 76
mail
pawel.siwik[at]zajezdnia.org
Piotr Zieliński
Specjalista ds. technicznych
pokój
002
Telefon
71 715 96 72
mail
piotr.zielinski[at]zajezdnia.org
Wiesław Jastrowicz
Pracownik techniczny
pokój
002
Telefon
71 715 96 73
mail
wieslaw.jastrowicz[at]zajezdnia.org

Dział Księgowości i Kadr
Dorota Buko
Główny specjalista w Dziale Księgowości i Kadr
pokój
302
Telefon
71 715 96 31
mail
dorota.buko[at]zajezdnia.org
Mariola Śmierciak
Główny specjalista w Dziale Księgowości i Kadr
pokój
302
Telefon
71 715 96 36
mail
mariola.kapinos[at]zajezdnia.org
Svitlana Avilova
Starszy specjalista w Dziale Księgowości i Kadr
pokój
302
Telefon
71 715 96 31
mail
svitlana.avilova[at]zajezdnia.org
Agnieszka Kruk
Starszy księgowy
pokój
302
Telefon
71 715 96 36
mail
agnieszka.kruk[at]zajezdnia.org
Ewa Orman
Starszy specjalista w Dziale Księgowości i Kadr
pokój
302
Telefon
71 715 96 32
mail
ewa.orman[at]zajezdnia.org
Agnieszka Trusz
Starszy specjalista w Dziale Księgowości i Kadr
pokój
302
Telefon
71 715 96 33
mail
agnieszka.trusz[at]zajezdnia.org
Iwona Wawrzkowicz
Starszy specjalista w Dziale Księgowości i Kadr
pokój
302
Telefon
71 715 96 35
mail
iwona.wawrzkowicz[at]zajezdnia.org
Anna Stefańska
Specjalista w Dziale Księgowości i Kadr
pokój
302
Telefon
71 715 96 36
mail
anna.stefanska[at]zajezdnia.org