Warsztaty

E-STORIA – spotkanie promocyjne

E-STORIA to innowacyjna aplikacja mobilna, która służy do nauki historii. Zapraszamy na spotkanie, podczas którego autorzy aplikacji będą opowiadać o jej powstaniu oraz pokazywać, jak z niej korzystać.

Projekt społeczny E-STORIA realizowany jest przez zespół wrocławskich licealistów (z Liceum Ogólnokształcącego nr XIV im. Polonii Belgijskiej, Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Wrocławskiej oraz Liceum Ogólnokształcącego nr X im. Stefanii Sempołowskiej) w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady „Zwolnieni z Teorii”, mającej na celu aktywizację młodych ludzi w zakresie tworzenia i realizacji projektów społecznych.

W ramach projektu stworzyli oni aplikację mobilną, która adresowana jest do młodzieży, przede wszystkim uczącej się w szkołach średnich. Dzięki obserwacjom, rozmowom, a także śledzeniu średnich wyników egzaminów maturalnych z zakresu historii oraz badań obrazujących stan świadomości historycznej społeczeństwa polskiego zdali sobie sprawę, że edukacja historyczna Polaków nie jest wystarczająca. Celem projektu E-STORIA jest dążenie do eliminacji problemu społecznego, jakim jest trudność w nauce historii oraz niski stan wiedzy historycznej Polaków.

Zakres aplikacji oparty jest na podstawie programowej dla poziomu rozszerzonego, ale mogą z niej korzystać także osoby, które realizują naukę historii na poziomie podstawowym. Uczniowie korzystający z aplikacji będą mogli powtórzyć (bądź dopiero nabyć) wiedzę z danego tematu, dzięki rozwiązywaniu testów oraz korzystaniu z sekcji notatek (przygotowanej przez zespół projektowy), które skrótowo przedstawiają najważniejsze zagadnienia z danego tematu.

Taka struktura umożliwia naukę nie tylko do sprawdzianów i kartkówek, ale również sprawdzi się do powtórki zdobytej wiedzy przed egzaminem maturalnym czy olimpiadą przedmiotową. Po aplikację, jako pomoc dydaktyczną, mogą sięgać także nauczyciele pragnący urozmaicić swoje lekcje. W planach jest przetłumaczenie aplikacji na język ukraiński.

Dla uczestników spotkania przewidziany jest konkurs z nagrodami!

Zapraszamy przede wszystkim delegacje szkolne (nauczyciel i maks. 5 uczniów) oraz wszystkich zainteresowanych nowymi formami nauki historii.

Chęć udziału w spotkaniu prosimy zgłaszać na adres: [email protected]

Spotkanie odbędzie się w Kinie Centrum Historii Zajezdnia.

16 mar

Czwartek, 11:00-12:30

Centrum Historii Zajezdnia, Grabiszyńska, Wrocław, Polska

Wstęp wolny