Socjologia biograficzna a historia mówiona w Polsce (przegląd dobrosąsiedzkich stosunków)

Historia mówiona i socjologiczne badania biograficzne blisko sąsiadują ze sobą. W polskim kontekście to sąsiedztwo jest szczególnie intensywne – można wręcz mówić o przecinaniu się, a nawet częściowym nakładaniu się obu tych podejść i praktyk badawczych. Badacze historii mówionej korzystają chętnie z teoretycznego i metodologicznego zaplecza socjologii biograficznej. Socjologowie są aktywni w projektach badawczych i dokumentacyjnych historii mówionej.

Historia mówiona i socjologiczne badania biograficzne blisko sąsiadują ze sobą. W polskim kontekście to sąsiedztwo jest szczególnie intensywne – można wręcz mówić o przecinaniu się, a nawet częściowym nakładaniu się obu tych podejść i praktyk badawczych. Badacze historii mówionej korzystają chętnie z teoretycznego i metodologicznego zaplecza socjologii biograficznej. Socjologowie są aktywni w projektach badawczych i dokumentacyjnych historii mówionej.
Ta intensywna współpraca nie unieważnia jednak istotnych pytań o podobieństwa i różnice między tymi – wewnętrznie zresztą niejednorodnymi – sposobami zapisywania, analizowania i interpretowania indywidualnych i zbiorowych doświadczeń naszych rozmówców, osób z którymi prowadzimy wywiady, świadków historii.

Uznaliśmy, że nadszedł dobry czas, by w gronie praktyków i teoretyków socjologicznych badań biograficznych oraz historii mówionej, zaktualizować i ponownie przedyskutować niektóre z tych pytań. Uporządkowaliśmy je roboczo w trzy grupy, wybierając kategorię doświadczenia (biograficznego, społecznego, historycznego – ale także badawczego), jako kluczową dla obu podejść, choć niekoniecznie tak samo definiowaną.

Zapraszamy do rozmowy o praktyce i teorii naszych międzydyscyplinarnych działań.

10 listopada 2022, godz. 12:00 | Łódź

16 listopada 2022, godz. 12:00 | Warszawa

23 listopada 2022, godz. 12:00 | Wrocław

Program:

Panel I | Łódź | 10 listopada 2022

Socjologia biograficzna
Teoria – metoda – praktyka
Co się dzieje (naprawdę) między spotkaniem z człowiekiem a tekstem naukowym?

– dr hab. Adam Mrozowicki, prof. UWr
– dr Jerzy Stachowiak
– dr hab. Katarzyna Waniek
– dr hab. Agnieszka Golczyńska-Grondas
– dr hab. Mariusz Granosik, prof. UŁ

Panel II | Warszawa | 16 listopada 2022

Kategoria doświadczenia w socjologii i historii (mówionej)
O czym opowiada socjologia biograficzna, o czym historia mówiona?

– prof. dr hab. Kaja Kaźmierska
– dr Jakub Gałęziowski
– dr Andrzej Czyżewski
– dr hab. Joanna Wawrzyniak, prof. UW
– dr Anna Wylegała
– dr Dominik Czapigo
– dr Danuta Życzyńska-Ciołek

Panel III | Wrocław | 23 listopada 2022

Historia mówiona
Praktyka – metoda – teoria
Jaką przeszłość re/konstruuje historia mówiona i po co?

– dr hab. Marta Kurkowska-Budzan, prof. UJ
– dr hab. Dobrochna Kałwa
– dr Piotr Filipkowski
– dr Marcin Stasiak
– dr Marcin Jarząbek
– dr Katarzyna Bock-Matuszyk

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o rejestrację. O udziale w seminariach będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Udział jest bezpłatny.

Formularz zgłoszeniowy: https://formularz.zajezdnia.org

10 lis

23 lis

Wydarzenie całodniowe

Centrum Historii Zajezdnia, Grabiszyńska, Wrocław, Polska

Wstęp wolny