50-lecie stabilizacji polskich struktur Kościoła katolickiego na Ziemiach Zachodnich i Północnych

Konferencja naukowa w 50. rocznicę wydania konstytucji apostolskiej Pawła VI „Episcoporum Poloniae coetus”

Zapraszamy na konferencję naukową pt. „50-lecie stabilizacji polskich struktur Kościoła katolickiego na Ziemiach Zachodnich i Północnych – w 50. rocznicę wydania konstytucji apostolskiej Pawła VI
„Episcoporum Poloniae coetus”” 23 czerwca 2022 r. w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego, Wrocław, pl. Katedralny 1

Program wydarzenia:

9.30 – otwarcie konferencji:

abp dr Józef Kupny, Metropolita Wrocławski
dr Paweł Mikołaj Rozdżestwieński, Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu
dr Marek Mutor, Dyrektor Ośrodka Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu

10.00 - Bp prof. Jan Kopiec – Episcoporum Poloniae coetus - zamknięcie ważnego rozdziału dziejów, czy otwarcie na nowe czasy?

10.30 - Prof. Jerzy Pietrzak – Bulla Episcoporum Poloniae coetus spełnieniem polskich dziejowych marzeń

11.00 - Prof. Michał Białkowski (UMK w Toruniu) – Wkład Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego w normalizację struktur kościelnych na Ziemiach Zachodnich i Północnych (1949-1972)

11.30 - Dr hab. Wojciech Kucharski (OPiP) – Stanowisko Stolicy Apostolskiej wobec stabilizacji polskich struktur kościelnych po II wojnie światowej

12.00 - Przerwa

12.20 - Prof. Kazimiera Jaworska (PWT) – Działalność abp Bolesława Kominka na rzecz kanonicznego usankcjonowania polskiej administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych

12.40 - Ks. prof. Andrzej Kopiczko (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) – Kościół warmiński a kwestia normalizacji powojennych struktur kościelnych na Ziemiach Zachodnich i Północnych

13.00 - Ks. prof. Grzegorz Wejman (Uniwersytet Szczeciński) – Starania rządców Kościoła gorzowskiego o uregulowanie stanu prawnego diecezji na Ziemiach Zachodnich i Północnych

13.20 - Ks. prof. Andrzej Hanich (Instytut Śląski w Opolu) – Droga Kościoła na Śląsku Opolskim do uzyskania statusu diecezji opolskiej w 1972 r.

13.40 - Dr Marek Mutor (OPiP) – Znaczenie listu biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 r. dla stabilizacji polskiej administracji Kościelnej

14.00 - Przerwa

14.30 - Ks. prof. Grzegorz Sokołowski (PWT) – Ks. Alfons Przybyła i jego koncepcja terytorialnej reorganizacji rzymskokatolickich diecezji w Polsce

14.45 - Ks. mgr lic. Stanisław Wróblewski (Obserwatorium Społeczne) – Zarys historyczny granic i struktury (archi)diecezji wrocławskiej

15.00 - Ks. dr Patryk Gołubców (Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu) – Podział administracyjny Polski a struktura organizacyjno-terytorialna Kościoła w latach 1945-1972. Aspekt historyczno-prawny.

15.15 - Ks. dr Adam Szpotański (IPN Wrocław) – Na drodze do stabilizacji. Stosunki Polska - Watykan w świetle wybranych dokumentów SB (1958 - 1963)

15.30 - Ks. mgr lic. Paweł Andrejczuk (UPJPII w Krakowie) – 131. Konferencja Plenarna Episkopatu Polski w Krakowie

15.45 - Mgr lic. Paweł Dzikowski (Obserwatorium Społeczne) – Recepcja postanowień konstytucji apostolskiej Episcoporum Poloniae coetus w prasie polskiej

16.00 - Ks. mgr lic. Adam Prokop (Archiwum Diecezjalne w Budziszynie - Niemcy) – Problematyka Vratislaviensis - Berolinensis et aliarum dla administracji kościelnej na terenach Niemieckiej Republiki Demokratycznej

17.00 – debata społeczna: „Polityka wschodnia Watykanu”

dr Andrzej Grajewski (Gość Niedzielny), prof. Maciej Mróz (Uniwersytet Wrocławski), prof. Sławomir Sowiński (UKSW), prof. Jarosław Syrnyk (Uniwersytet Wrocławski)

Prowadzenie: Piotr Sutowicz (Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”).

23 cze

Wydarzenie całodniowe

Papieski Wydział Teologiczny, Katedralna, Wrocław, Polska

Wstęp wolny