Konkurs na wydanie naukowej monografii historycznej

II edycja konkursu!

Wydawnictwo Naukowe Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” poszukuje autorów niepublikowanych dotąd monografii historycznych dotyczących m.in. powojennej historii Polski i public history.

Masz gotową pracę? Zgłoś ją do naszego konkursu!

Do konkursu można zgłaszać niepublikowane wcześniej monografie z zakresu nauk humanistycznych napisane w języku polskim, dotyczące przynajmniej jednego z następujących obszarów:
a) historii Polski po 1945 roku ze szczególnym uwzględnieniem Ziem Zachodnich i Północnych;
b) historii mówionej;
c) historii w przestrzeni publicznej (public history);
d) pojednania między narodami po 1945 roku (ze szczególnym uwzględnieniem pojednania polsko-niemieckiego);
e) opozycji antykomunistycznej na Ziemiach Zachodnich i Północnych (ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska).

Nabór prac konkursowych odbywa się w dwóch etapach:
• etap I: do 30 lipca 2022 roku na adres elektroniczny [email protected] należy przesłać skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia do konkursu oraz formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych
• etap II: do 15 września 2022 roku na adres elektroniczny [email protected] należy przesłać pełny tekst pracy konkursowej (scalonej w jednym pliku) w trzech formatach: *doc/*docx oraz *pdf, spełniających założenia opisane w regulaminie konkursu.

Nagrodą w konkursie jest sfinansowanie pełnych kosztów wydania zwycięskiej monografii w Wydawnictwie Naukowym Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” oraz wynagrodzenie dla jej autora w wysokości 8000 zł brutto.
Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie.

Wszelkie pytania związane z konkursem prosimy kierować na adres [email protected].

28 mar

30 lip

Wydarzenie całodniowe

Centrum Historii Zajezdnia, Grabiszyńska, Wrocław, Polska

Wstęp wolny