5. Wrocławski Almanach Filmowy

Stwórz krótki esej filmowy i zainteresuj odbiorców do poznania twórczości Tadeusza Różewicza w najnowszym konkursie organizowanym we współpracy z Liceum Ogólnokształcącym Nr I we Wrocławiu

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym we współpracy z Liceum Ogólnokształcącym Nr I we Wrocławiu oraz Muzeum Pana Tadeusza i Kinem Nowe Horyzonty. Opiekę merytoryczną nad konkursem sprawuje Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Zadaniem uczestników jest zrealizowanie krótkiego eseju filmowego (do 5 minut). Tematem tegorocznego konkursu jest historia wrocławskiego pisarza i percepcja jego twórczości. Chcemy zainteresować młodych ludzi historią Tadeusza Różewicza i jego twórczością literacką.

Co dziś jest ważne dla młodego człowieka w twórczości Różewicza?
Jak uczniowie rozumieją jego wiersze?
Jakie wartości, postawy w nich dostrzegają?
Czy twórczość wrocławianina jest aktualna dziś dla młodego pokolenia?

Czekamy na filmowe eseje, które będę osobistym komentarzem, filmową opowieścią o konkretnym wierszu Tadeusza Różewicza, o miejscu związanym z Poetą lub opowieścią o wybranym fragmencie jego biografii (więcej szczegółowych informacji w Regulaminie) Na filmy czekamy do końca listopada 2021 roku.

Nagrody w Konkursie zostaną rozdane w grudniu 2021 roku, na uroczystej gali kończącej wrocławskie obchody Roku Różewicza. Jury przyzna I, II i III Nagrodę w dwóch kategoriach: uczniowie klas 7–8 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Informacje szczegółowe, materiały pomocnicze, Regulamin Konkursu, Metryczka Pracy, Karta oceny etiudy filmowej oraz informacje bieżące znajdują się na stronie www.lo1.wroc.pl. Informacji na temat Konkursu udziela pani Jolanta Wróblewska: [email protected].

Istnieje możliwość uczestniczenia w warsztatach filmowych, prowadzonych przez praktyka, który przybliży formułę eseju filmowego i udzieli praktycznych wskazówek. Na początku października planujemy również zajęcia w Muzeum Pana Tadeusza, które przybliżą uczniom sylwetkę Tadeusza Różewicza. Osoby zainteresowane proszę o informację drogą mailową do 24.09. 2021 r.

Dokumenty:

Regulamin
Karta zgłoszeń
Karta oceny
Czym jest esej filmowy?

06 wrz

30 lis

Wydarzenie całodniowe

Liceum Ogólnokształcące nr 1, Księcia Józefa Poniatowskiego, Wrocław, Polska

Wstęp wolny