Konkurs na wydanie naukowej monografii historycznej

Zapraszamy do udziału w konkursie na wydanie monografii historycznej. Nagrodą jest sfinansowanie pełnych kosztów wydania monografii oraz wynagrodzenie w wysokości 8 000 zł.

Zapraszamy do udziału w konkursie na wydanie monografii historycznej. Czas nadesłania zgłoszeń do 15 września. Do konkursu można zgłaszać niepublikowane wcześniej monografie z zakresu nauk humanistycznych, dotyczące przynajmniej jednego z obszarów:

– Historii Polski po 1945 r. ze szczególnym uwzględnieniem Ziem Zachodnich i Północnych
– Historii mówionej
– Historii w przestrzeni publicznej
– Pojednania między narodami po 1945 r. (ze szczególnym uwzględnieniem pojednania polsko-niemieckiego)
– Opozycji antykomunistycznej na Ziemiach Zachodnich i Północnych (ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska)

Nagrodą w konkursie jest sfinansowanie pełnych kosztów wydania monografii oraz wynagrodzenie w wysokości 8 000 zł.

Etapy konkursu:

do 15.09.2021 r. na adres elektroniczny [email protected] należy przesłać skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia do konkursu oraz formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych,

do 30.10.2021 r. na adres elektroniczny [email protected] należy przesłać pełny tekst pracy konkursowej (scalonej w jednym pliku) w dwóch formatach: *.doc/*.docx oraz *.pdf spełniającej założenia opisane w § 2 Regulaminu,

do 30.11.2021 r. (z możliwością przedłużenia do 15 grudnia) wyłonienie laureata konkursu,

2022 r. - planowane wydanie zwycięskiej publikacji

Dokumenty:

1. Regulamin
2. Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do Regulaminu)
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do Regulaminu)

09 sie

15 wrz

Wydarzenie całodniowe

Centrum Historii Zajezdnia, Grabiszyńska, Wrocław, Polska

Wstęp wolny