A co z wartościami?

Zapraszamy do konkursu młodych artystów, zarówno profesjonalnych jak i nieprofesjonalnych, z kraju i z zagranicy.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu
„A co z wartościami?”. Zadaniem postawionym przed artystami jest stworzenie pracy malarskiej lub fotografii, będącej interpretacją tytułowego pytania.


Etapy i terminarz konkursu:
1. prace należy odesłać najpóźniej do 21 września br. do godz. 12:00,

2. do 28 września br. ogłoszone zostaną wyniki pierwszego etapu konkursu,

3. do 30 września br. uczestnicy, których prace zostały zakwalifikowae do drugiego etapu konkursu, zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie

4. do 15 października br. do godz. 12:00 artyści zakwalifikowani do kolejnego etapu zobowiązani będą do dostarczenia do siedziby Organizatora oryginałów prac konkursowych

5. do 26 października br. konkurs zostanie rozstrzygnięty

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz załącznikiem nr 1

Powodzenia!

01 cze

21 wrz

Wydarzenie całodniowe

Centrum Historii Zajezdnia, Grabiszyńska, Wrocław, Polska

Wstęp wolny