„Wieś na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 r.” w sprzedaży!

Nakładem Wydawnictwa Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” ukazała się publikacja pt. „Wieś na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 r. Ciągłość czy zmiana?”, powstała jako efekt konferencji o tym samym tytule, która odbyła się w maju 2019 r. w Centrum Historii Zajezdnia.

Pierwsza część książki - „Długi cień wojny – władza żąda, wieś sobie radzi” obejmuje swoją tematyką kwestie propagandy kolektywizacji, trudności w zakresie uwłaszczania czy zagospodarowania wsi, ucisku związanego z intensyfikacją produkcji, modernizacji czy udziału Żydów w rolnictwie. Druga część - „Dziedzictwo – niechciane, trudne, oswajane” ukazuje m.in. typową zagrodę wiejską dla Dolnego Śląska i jej tradycje; podejmuje również: rolę ewangelickiego dziedzictwa sakralnego w kształtowaniu się wiejskiej tożsamości czy problem zmieniających się funkcji rytuałów pogrzebowych, a także prezentuje kolejny głos w dyskusji dotyczącej „oswojenia” dolnośląskiej wsi.

Książka ta, zróżnicowana tematycznie i źródłowo, skupiona wokół tematyki wsi na Ziemiach Zachodnich i Północnych, jest ważnym głosem w kwestii transformacji ustrojowej rolnictwa oraz trudnej sytuacji powojennych mieszkańców terenów wiejskich. Dzięki zaproszeniu do udziału autorów z różnych dyscyplin, m.in.: antropologii kulturowej, historii, politologii, socjologii, z takich uczelni jak: Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Zielonogórski czy Akademia Pomorska w Słupsku, publikacja ta może być uznana za oryginalne i interdyscyplinarne spojrzenie na powojenną wieś. Oprócz ciekawej wartości merytorycznej, prezentuje ona bardzo estetyczną i nowoczesną szatę graficzną, za którą odpowiedzialne jest studio projektowania graficznego re:design.

Wydawnictwo w cenie 45,00 zł do nabycia w sklepie internetowym.

15 wrz

15 paź

Wydarzenie całodniowe

Centrum Historii Zajezdnia, Grabiszyńska, Wrocław, Polska

45 zł