Nikołaj Iwanow. Solidarność oczami dysydenta z ZSRR | RAF Forum

17 LIPCA O GODZINIE 21.00 ZAPRASZAMY NA WYKŁAD PROFESORA Nikolaja Iwanowa ZATYTUŁOWANY "Solidarność oczami dysydenta z ZSRR"

Nikolaj Iwanow jest historykiem białoruskiego pochodzenia, który od lat wykłada na Uniwersytecie Opolskim. W przeszłości związany również z Uniwersytetem Stanforda, paryską Sorboną oraz Uniwersytetem Londyńskim. Swoje badania poświęca głównie losom mniejszości polskiej w ZSSR, w tym sowieckim zbrodniom dokonanym na Polakach. Jest autorem takich książek jak: Postanie warszawskie widziane z Moskwy, Zapomniane ludobójstwo. Polacy w państwie Stalina czy Polacy w Związku Radzieckim w latach 1921–1939.

Wykład będzie dostępny online w serwisie Facebook oraz na portalu Zajezdnia.tv

Pierwsza edycja Remembrance and Future Forum organizowana przez Centrum Historii Zajezdnia! Wkraczamy w świat online, otwierając platformę debaty na temat najważniejszych wyzwań i dylematów współczesności. Zapraszamy do wielogłosowej dyskusji z udziałem najciekawszych umysłów naszych czasów, intelektualistów oraz liderów społecznych z Polski i ze świata. Przenosimy się do świata wirtualnego, gdzie zaproszeni goście pochylą się nad „Wymiarami Solidarności”, także w kontekście aktualnego ogólnoświatowego kryzysu epidemicznego.

17 lip

24 lip

Wydarzenie całodniowe

Centrum Historii Zajezdnia, Grabiszyńska, Wrocław, Polska

Wstęp wolny