Polska - Ukraina. Różne perspektywy wspólnej historii

Zapraszamy na spotkanie poświęcone książce "Obertyn - opowieści o życiu miasteczka". W dyskusji wezmą udział: prof. Grzegorz Motyka, profesor Ołeksandr Zajcew oraz Piotr Zubowski - autor książki. Debatę poprowadzi dr Anna Wylegała. Spotkanie odbędzie się w języku polskim i ukraińskim.

Запрошуємо на зустріч присвячену книжці "Обертин - розповідь про життя містечка". Зустріч відбудеться в понеділок 27 травня о 18-00 у Центрі Історії Заєздня. У дискусії братимуть участь професор Гжегож Мотика, професор Олександер Зайцев і Петро Зубовський - автор книги. Дебати проводитиме доктор Анна Вилегала. Зустріч буде проходити двома мовами - польською і українською.

- - - - - - - - - -
Debata ma na celu zastanowienie się nad wspólną historią, przeszłością oraz pamięcią. Uczestnicy debaty postarają się znaleźć odpowiedzi na pytania, czy możliwe jest, by polscy i ukraińscy historycy zgodzili się w pełni co do tego, co wydarzyło się między Polakami a Ukraińcami w latach 1939–1947? Jeśli nie – dlaczego? Czy możliwa jest wspólna pamięć? Czy wypracowanie wspólnego stanowiska w kwestiach spornych w historiografii jest warunkiem realnego dialogu? Czy możliwe i potrzebne byłoby napisanie wspólnej monografii przez historyka-Polaka i historyka-Ukraińca np. o czystce na Wołyniu, albo o pacyfikacji wsi ukraińskich w 1930 roku?

Pretekstem do debaty jest dwujęzyczna, polsko-ukraińska, publikacja pt. "Obertyn – opowieści o życiu miasteczka", która stanowi efekt międzynarodowego projektu naukowego, poświęconego jednemu z miasteczek dawnego województwa stanisławowskiego – Obertynowi. Na podstawie relacji mówionych i spisanych wspomnień ukazano w niej pamięć Polaków, Ukraińców i Żydów na temat wspólnego życia we wschodnich województwach II Rzeczypospolitej oraz okoliczności opuszczenia na trwałe domu rodzinnego i rozstania ze sobą w trakcie II wojny światowej i o okresie powojennym. Opowieści mieszkańców przeplatają się tworząc wspólną narrację o życiu w małym miasteczku na Pokuciu od ok. 1918 r. do końca lat 50. XX w. Publikacja jest punktem wyjścia do dyskusji w Polsce i na Ukrainie o trudnych, kontrowersyjnych i traumatycznych kwestiach wpływających również współcześnie na stosunki polsko-ukraińsko-żydowskie, jak m.in.: Holokaust, ataki ukraińskich nacjonalistów na Polaków, czy represje wymierzone przez władze radzieckiej Ukrainy wobec ukraińskich partyzantów. Książka wpisuje się w nurt badań nad historią małych ojczyzn lub też nurt badań w paradygmacie mikrohistorii. Nie jest pierwszą tego typu pozycją, ale na pewno wyjątkową i wartą uwagi.
Wydawnictwo zostało nominowane do nagrody „Ambasador Nowej Europy”, przyznawanej przez Europejskie Centrum Solidarności i Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka- Jeziorańskiego oraz do nagrody „Najpiękniejsza Książka Roku” przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek.

Spotkanie odbędzie się w języku polskim i ukraińskim.

Uczestnicy debaty: dr Anna Wylegała, prof. Grzegorz Motyka, prof. Ołeksandr Zajcew, Piotr Zubowski.

27 maj

Wydarzenie całodniowe

Centrum Historii Zajezdnia, Grabiszyńska, Wrocław, Polska

Wstęp wolny