Kardynał Bolesław Kominek – pasterz i wizjoner

Konferencja naukowa „Kardynał Bolesław Kominek – pasterz i wizjoner” odbędzie się 18 listopada 2019 r. w 54. rocznicę wysłania „Orędzia biskupów polskich do ich niemieckich braci w Chrystusowym urzędzie pasterskim”, którego autorem był właśnie kardynał Kominek.

Podczas konferencji zostaną poruszone tematy związane z aktywnością kardynała Bolesława Kominka. Zapraszamy serdecznie wszystkich tych, którzy są zainteresowani życiem i działalnością słynnego wrocławskiego metropolity.

Otwarcie konferencji | 9.00–9.20
abp dr Józef Kupny, metropolita wrocławski
dr Jarosław Szarek, prezes IPN
dr Marek Mutor, dyrektor Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”

Panel I | 9.20–11.00
dr Marek Mutor, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” | Biografia Bolesława Kominka – stan badań

dr Wojciech Kucharski, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” | Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich: podsumowanie badań, nowe ustalenia i perspektywy badawcze

ks. dr hab. Dominik Zamiatała prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego | Kardynał Bolesław Kominek jako rządca Archidiecezji Wrocławskiej

dr Rafał Łatka, Instytut Pamięci Narodowej | Kardynał Bolesław Kominek jako członek Episkopatu Polski – zarys zagadnienia

ks. prof. dr hab. Kazimierz Łatak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego | Relacje kard. Bolesława Kominka z zakonami na przykładzie kanoników regularnych

Dyskusja | 11.00–11.30

Przerwa kawowa | 11.30–11.50

Panel II | 11.50–13.10
prof. dr hab. Jerzy Pietrzak | Relacja prymasa Augusta Hlonda z ks. Bolesławem Kominkiem

ks. prof. dr hab. Józef Marecki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kolegium IPN | Relacje kard. Kominka z kard. Wojtyłą

dr Michał Białkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | Bolesław Kominek – animator i członek komisji specjalistycznych Konferencji Episkopatu Polski (1956–1974)

ks. dr hab. Grzegorz Sokołowski, prof. PWT, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu | Zabiegi kard. Bolesława Kominka o akademickość teologii we Wrocławiu

Dyskusja | 13.10–13.40

Przerwa obiadowa | 13.40–14.30

Panel III | 14.30–15.50
dr Urszula Pękala, Leibniz-Institut für Europäische Geschichte w Moguncji | Europejskie kontakty Bolesława Kominka na przykładzie relacji z biskupami z Francji, NRD i RFN

dr Wojciech Kucharski, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, dr Lucyna Ratkowska-Widlarz, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” | Nowe źródła do badań odpowiedzi biskupów niemieckich na polskie Orędzie (komunikat)

dr hab. Kazimiera Jaworska, prof. PWT, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu | Kardynał Bolesław Kominek wobec problemu katechizacji młodego pokolenia w archidiecezji wrocławskiej w latach 1961–1974

ks. dr Patryk Gołubców, Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu | Społeczno-polityczne uwarunkowania wydawania i dystrybucji książki religijnej na Dolnym Śląsku w latach 1956–1974 w kontekście działań kard. Bolesława Kominka

Dyskusja | 15.50–16.20

Przerwa kawowa | 16.20–16.40

Panel IV | 16.40–17:40
dr Władysław Bułhak, Instytut Pamięci Narodowej | Abp Bolesław Kominek w świetle raportów wywiadu PRL

dr Łucja Marek, Instytut Pamięci Narodowej | Na tropach przecieku. O roli abp. Kominka w ujawnieniu tajnych dokumentów SB

Dariusz Misiejuk, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” | Abp Bolesław Kominek wobec budowy pomnika papieża Jana XXIII

Podsumowanie obrad i zamknięcie konferencji | 17:40–18:20

18 lis

Wydarzenie całodniowe

Centrum Historii Zajezdnia, Grabiszyńska, Wrocław, Polska

Wstęp wolny