Urodzona w 1949 roku w Pławicy. Utraciła słuch w 2. klasie szkoły podstawowej na skutek choroby (świnka). Uczęszczała do szkoły podstawowej dla słyszących, dopiero szkoła zawodowa była szkołą specjalną. Gdy osiągnęła pełnoletność, przeprowadziła się do Wrocławia i dzięki Polskiemu Związkowi Głuchych podjęła pracę jako krawcowa. Później poznała męża i założyła rodzinę. Obecnie jest na emeryturze.

Całe nagranie dostępne jest w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

logo-img
logo-img