Marek Ordyłowski

Marek Ordyłowski urodził się we Wrocławiu, gdzie uczęszczał do XII LO oraz ukończył studia historyczne (dyplom 1972 r.), Doktorat uzyskał w 1987 r. pracą „Życie codzienne we Wrocławiu, 1945-1948”, napisaną pod kierunkiem prof. Juliusza Demela. Habilitacja 1999 r, profesura 2013 r.. W swojej karierze naukowej był on pracownikiem kilku szkół, Archiwum Państwowego we Wrocławiu, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, gdzie jest zatrudniony do dziś dnia.

Audios

Fragment wywiadu z panem Markiem Ordyłowskim cz. 1 (07.07.2015)

Fragment wywiadu z panem Markiem Ordyłowskim cz. 2 (07.07.2015)

Całe nagranie dostępne jest w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

logo-img
logo-img