Urodzona 28.01.1938 rok w Zachoczewiu, pow. Rzeszów. Z rodziną przesiedlona na Ziemie Zachodnie ok. 1946 roku. Po wojnie kontynuuje naukę w Czystej i Gardnie Wielkiej, wychodzi za mąż i pracuje na gospodarstwie.

Audios

Całe nagranie dostępne jest w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

logo-img
logo-img