Bolesław Czernewcan

Bolesław Czernewcan urodził się 20 listopada 1953 r. we Wrocławiu. Pracował w Elwro, Dolmedzie i MPK Wrocław. Działał również w opozycji. Jako pracownik Elwro był świadkiem nastrojów w zakładzie po wydarzeniach czerwcowych 1976 roku. Z kolei sierpień 1980 i stan wojenny przeżywał jako pracownik MPK. Oddelegowany przez ten zakład pracy jako posłaniec do Gdańska, przywiózł do Wrocławia kopię porozumień sierpniowych. Od 1987 roku przebywa za granicą.

Audios

Fragment wywiadu z panem Bolesławem Czernewcanem cz. 1 (praca w Elwro)

Fragment wywiadu z panem Bolesławem Czernewcanem cz. 2 (stan wojenny)

Całe nagranie dostępne jest w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

logo-img
logo-img