Projekty

Konferencja „Dzieci, młodzież i studenci na Ziemiach Zachodnich po II wojnie światowej”

29 May 2011

Ośrodek oraz Instytut Historii Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na konferencję naukową „Dzieci, młodzież i studenci na Ziemiach Zachodnich po II wojnie światowej”, która odbędzie się 26 maja 2011 r. (czwartek) w auli Instytutu Historii – ul. Szewska 49, I piętro.

konferencja-Mlodziez-na-.jpg

PROGRAM KONFERENCJI:

 • 9.00-9.15 – otwarcie konferencji : prof. dr hab. Rościsław Żerelik – dyrektor Instytutu Historycznego UWr oraz Marek Mutor – dyrektor Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”
 • 9.15-9.30 – Kultura studencka na Uniwersytecie Wrocławskim po 1945 r. (dr Jolanta Popińska)
 • 9.30-9.45 – Dzieci górnośląskie w latach 40-tych XX wieku (prof. dr hab. Grzegorz Strauchold)
 • 9.45-10.00 – Młodzież głubczycka wobec ZMP (mgr Dariusz Misiejuk)
 • 10.00-10.15 – Turystyka młodzieży na Dolnym Śląsku (dr Piotr Sroka)
 • 10.15-10.30 – Wykorzystanie gospodarcze młodzieży w brygadach pracy Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” na Dolnym Śląsku w latach 1948-1954 (mgr Michał Palczyński)
 • 10.30-10.45 – przerwa
 • 10.45-11.00 – Dziecko skazańca (dr hab. Krzysztof Szwagrzyk)
 • 11.15-11.30 – Ogniwo Związku Młodych Demokratów we Wrocławiu 1956-1957 (dr Grzegorz Waligóra)
 • 11.30-11.45 – Katolickie Zrzeszenie Studentów (dr Szczepan Rudka)
 • 11.45-12.00 – Marsze w obronie więźniów politycznych jako przejaw oporu studentów (mgr Kamil Dworaczek)
 • 12.00-12.15 – przerwa
 • 12.15-12.30 – Los dzieci w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej na ziemiach zachodnich i północnych w świetle ogłoszeń drobnych (dr Sebastian Ligarski)
 • 12.30-12.45 – Tadeusz Wyrwalski – twórca woodcraftu we Wrocławiu (dr Wojciech Kucharski)
 • 12.45-13.00 – Zawiszacy na Dolnym Śląsku (mgr Marek Mutor)
 • 13.00-13.15 – Harcownicy z Wrocławia i ich „Harcownik” (mgr Bartłomiej Błaszkowski)
 • 13.15-13.30 – Licealiści internowani w Grodkowie (Grzegorz Kowal)
 • 13.30-13.45 – przerwa
 • 13.45-14.00 – Problemy młodzieży Zagłębia Miedziowego w okresie transformacji (1989-1993) (dr Barbara Techmańska)
 • 14.00-14.15 – Współczesne, wrocławskie imprezy kulturalne dla młodzieży organizowane w latach 2000-2010 (dr Małgorzata Skotnicka)
 • 14.15-14.30 – Konsumpcja mediów młodych mieszkańców Dolnego Śląska (dr Andrzej Jerie)
 • 14.30-14.45 – Resort Bezpieczeństwa wobec duszpasterstw akademickich Wrocławia – nakreślenie problemu (Wojciech Jezusek)
 • 14.45-15.30 – dyskusja i podsumowanie