Projekty

Wystawa Odra Most. Odra Granica.

14 October - 11 December 2022 Centrum Historii Zajezdnia, Grabiszyńska, Wrocław, Polska
banner

Od kilku dni na platformie Netflix można oglądać dramat katastroficzny „Wielka Woda” opowiadający historię powodzi z 1997 roku, która dotknęła prawie każdą wrocławską rodzinę. Ale Odra to nie tylko zabójczy żywioł, to również rzeka o dużym znaczeniu gospodarczym i politycznym w historii oraz kulturze naszej części Europy. Mapy mówiące o Odrze jako osi regionu czy traktaty wyznaczające jej rolę granicy – to wszystko zobaczycie na wystawie „Odra Most. Odra Granica” w Centrum Historii Zajezdnia.


14 października – Odra stanie się główną bohaterką prezentowanej w Centrum Historii Zajezdnia wystawy „Odra most. Odra granica”. Wyjątkowość tej ekspozycji polega na tym, że udało się po raz pierwszy zgromadzić w jednym miejscu niedostępne na co dzień eksponaty, które przyjechały tutaj z The National Archives of Luxembourg, Staatsbibliothek Berlin, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich czy z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego.

Odwiedzający Centrum Historii Zajezdnia będą mogli zobaczyć oryginały takich map, jak np. wydanej pod koniec XV wieku „Germania Magna” autorstwa Ptolemeusza z Aleksandrii, najstarszą mapę Śląska Sebastiana Muenstera z 1544 roku czy wyjątkową mapę przeglądową Odry z końca XIX wieku „Übersichtskarte der Oder von der österreischen Grenze bei Annaberg bis unterhalb Stettin”. Wystawione mapy to gratka nie tylko dla kartografów czy historyków. Każda z nich to prawdziwe dzieło sztuki, które warto zobaczyć.

Po raz pierwszy publicznie pokażemy także wszystkie XX-wieczne traktaty i układy graniczne dotyczące linii na Odrze i Nysie. Jeśli chcecie zobaczyć oryginał Układu Zgorzeleckiego z 1950 roku (o wytyczeniu granicy państwowej pomiędzy Polską i NRD), układu PRL-RFN (1970 r.) czy traktatów: granicznego i o dobrym sąsiedztwie między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec z 1990 roku, to zapraszamy do Centrum Historii Zajezdnia. Niewątpliwą atrakcję stanowi również oryginał podpisanego z 14 czerwca 1985 r. układu z Schengen, do którego Polska przystąpiła w roku 2007 r. Dla przypomnienia – dzięki umowie z Schengen możemy przekraczać bez kontroli i w dowolnym miejscu granice państw-sygnatariuszy tego porozumienia.


Wystawa „Odra most. Odra granica” będzie czynna od 14 października do 11 grudnia 2022 r. w Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej 184.

Wystawa biletowana:
bilet normalny – 15 zł,
bilet ulgowy – 10 zł,
bilet grupowy – 150 zł.

Bilety do nabycia w kasie Zajezdni, szczegóły w zakładce Zaplanuj wizytę.

AP