Kontakt

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
Telefon
ul. Grabiszyńska 184, 53-235 Wrocław
Telefon
71 715 96 00 (office)
Telefon Kom.
+48 663 901 767 (office)
Telefon
71 715 96 02 (ticket office)
mail.png
sekretariat[at]zajezdnia.org
Ośrodek jest otwarty od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00
mail.png
mail.png
mail.png
mail.png
Dyrektor
dr Andrzej Jerie
pokój
205
Telefon
71 715 96 00
mail
sekretariat[at]zajezdnia.org
Z-ca Dyrektora ds. naukowych
dr hab. Wojciech Kucharski
pokój
206
Telefon
71 715 96 41
mail
wojciech.kucharski[at]zajezdnia.org
Z-ca Dyrektora ds. administracyjnych
Grzegorz Majcher
pokój
400
Telefon
71 715 96 42
mail
grzegorz.majcher[at]zajezdnia.org
Rzecznik prasowy
Adam Pacześniak
pokój
502
Telefon
71 715 96 53
mail
adam.paczesniak[at]zajezdnia.org
Główna Księgowa
Mariola Śmierciak
mail
mariola.kapinos[at]zajezdnia.org
- URLOP -
Koordynator dostępności
Michał Piechel
mail
michal.piechel[at]zajezdnia.org
Pełnomocnik dyrektora ds. strategii pamięci
Kamilla Jasińska
pokój
102
Telefon
71 715 96 58
mail
kamilla.jasinska[at]zajezdnia.org

Dział Ogólny
Grzegorz Makuch
kierownik Działu Ogólnego
pokój
202
Telefon
71 715 96 99
mail
grzegorz.makuch[at]zajezdnia.org
Agata Szeszuła
główny specjalista ds. organizacyjnych i analiz
Inspektor Ochrony Danych
pokój
202
Telefon
71 715 96 93
rel. kom.
+48 731 936 110
mail
agata.szeszula[at]zajezdnia.org
Anna Żukow
główny specjalista ds. analiz i raportowania
pokój
202
Telefon
71 715 96 94
mail
anna.zukow[at]zajezdnia.org
Sławomir Bienias
administrator systemów informatycznych
i baz danych
pokój
202
Telefon
71 715 96 96
mail
slawomir.bienias[at]zajezdnia.org
Barbara Jarlaczyk
starszy specjalista w Dziale Ogólnym
pokój
204
Telefon
71 715 96 97
mail
barbara.jarlaczyk[at]zajezdnia.org
Barbara Kowalska
starszy specjalista w Dziale Ogólny
pokój
202
Telefon
71 715 96 00
mail
barbara.kowalska[at]zajezdnia.org
Olga Kolany
starszy specjalista ds. współpracy zagranicznej
pokój
202
Telefon
71 715 96 00
mail
olga.kolany[at]zajezdnia.org
Agnieszka Szkotak-Panecka
specjalista w Dziale Ogólnym
pokój
204
Telefon
71 715 96 92
mail
a.szkotak-panecka[at]zajezdnia.org
Patryk Prokop
technik IT, Informatyk w projekcie Regionalne Izby Pamięci
pokój
202
Telefon
71 715 96 49
mail
patryk.prokop[at]zajezdnia.org
Dział Wydawniczy
Gabriela Międlar
kierownik Działu Wydawniczego
pokój
102
Telefon
71 715 96 55
mail
gabriela.miedlar[at]zajezdnia.org
Marcin Bradke
specjalista redaktor
mail
marcin.bradke[at]zajezdnia.org
Maciej Szłapka
specjalista ds. projektów wydawniczych
mail
maciej.szlapka[at]zajezdnia.org
dr Jakub Wanot
specjalista ds. projektów wydawniczych
pokój
102
Telefon
71 715 96 59
mail
jakub.wanot[at]zajezdnia.org
Paweł Skrzywanek
starszy specjalista ds. projektu
„Miejsca pamięci we Wrocławiu”
mail
pawel.skrzywanek[at]zajezdnia.org
- URLOP -
dr Katarzyna Uczkiewicz
redaktor naczelna
Kwartalnika „Pamięć i Przyszłość”
oraz „Wrocławskiego Rocznika Samorządowego”
mail
katarzyna.uczkiewicz[at]zajezdnia.org
- URLOP -
Łukasz Medeksza
główny specjalista w Dziale Wydawniczym
mail
lukasz.medeksza[at]zajezdnia.org
- URLOP -
Dział Badawczy
dr Katarzyna Bock-Matuszyk
kierownik Działu Badawczego
redaktor naczelna WRHM
pokój
302
Telefon
71 715 96 21
mail
katarzyna.matuszyk[at]zajezdnia.org
dr Ewa Maj
główny specjalista w Dziale Badawczym
pokój
302
Telefon
71 715 96 24
mail
ewa.maj[at]zajezdnia.org
Marcin Musiał
starszy specjalista w Dziale Badawczym
pokój
302
Telefon
71 715 96 25
mail
marcin.musial[at]zajezdnia.org
dr Kamil Borecki
główny specjalista w Dziale Badawczym
pokój
302
Telefon
71 715 96 22
mail
kamil.borecki[at]zajezdnia.org
Marek Szajda
starszy specjalista w Dziale Badawczym
pokój
302
Telefon
71 715 96 23
mail
marek.szajda[at]zajezdnia.org
Centrum Dokumentacyjne
Dariusz Misiejuk
kierownik Centrum Dokumentacyjnego
pokój
010
Telefon
71 715 96 11
mail
dariusz.misiejuk[at]zajezdnia.org
Michał Kurach
dokumentalista
pokój
010
Telefon
71 715 96 14
mail
michal.kurach[at]zajezdnia.org
Michał Surowiec
dokumentalista
pokój
010
Telefon
71 715 96 15
mail
michal.surowiec[at]zajezdnia.org
Jeremiasz Urban
starszy dokumentalista
pokój
010
Telefon
71 715 96 14
mail
jeremiasz.urban[at]zajezdnia.org
Paweł Wysocki
dokumentalista
pokój
010
Telefon
71 715 96 15
mail
pawel.wysocki[at]zajezdnia.org
>
Dział Organizacji Projektów
Aleksandra Sroka
kierownik Działu Organizacji Projektów
pokój
207
Telefon
71 715 96 66
mail
aleksandra.sroka[at]zajezdnia.org
Marta Kowalska-Fic
zastępca kierownika Działu Organizacji Projektów
pokój
207
Telefon
71 715 96 65
mail
marta.kowalska-fic[at]zajezdnia.org
Piotr Jagiełło-Szostak
główny specjalista ds. organizacji projektów
pokój
207
Telefon
71 715 96 62
mail
piotr.jagiello-szostak[at]zajezdnia.org
Joanna Kacprzak
główny specjalista ds. organizacji projektów
pokój
207
Telefon
71 715 96 64
mail
joanna.kacprzak[at]zajezdnia.org
Wioleta Korzeniewska
specjalistka ds. organizacji projektów
pokój
207
Telefon
71 715 96 68
mail
wioleta.korzeniewska[at]zajezdnia.org
Małgorzata Anna Jakubowska
starsza specjalistka ds. organizacji projektów
pokój
207
Telefon
71 715 96 63
mail
malgorzata.jakubowska[at]zajezdnia.org
Paulina Wołoszyn
specjalistka ds. organizacji projektów
pokój
207
Telefon
71 715 96 48
mail
paulina.woloszyn[at]zajezdnia.org
Dział Marketingu
Anna Jędrzejczak
kierownik Działu Marketingu
pokój
502
Telefon
71 715 96 51
mail
anna.jedrzejczak[at]zajezdnia.org
Iryna Marczenko
specjalista ds. marketingu
pokój
502
Telefon
71 715 96 54
mail
iryna.marczenko[at]zajezdnia.org
Maja Sobczyk
specjalistka ds. marketingu
pokój
502
Telefon
71 715 96 47
mail
maja.sobczyk[at]zajezdnia.org
Adrianna Warzecha
specjalistka ds. marketingu
pokój
502
Telefon
71 715 96 52
mail
adrianna.warzecha[at]zajezdnia.org
Sprzedaż i dystrybucja
Krzysztof Ociesa–Żyła
Główny specjalista ds. sprzedaży i oferty
pokój
102
Telefon
71 715 96 56
mail
krzysztof.zyla[at]zajezdnia.org
Klaudiusz Bogumił
Specjalista ds. sprzedaży i oferty
pokój
102
Telefon
71 715 96 56
mail
klaudiusz.bogumil[at]zajezdnia.org
Dział Edukacji
Przemysław Góral
Kierownik Działu Edukacji
pokój
303
Telefon Komórkowy
+48 731 915 251
mail
przemyslaw.goral[at]zajezdnia.org
Emilia Deneko-Kardel
Starsza specjalistka ds. projektów edukacyjnych
pokój
303
Telefon Komórkowy
+48 530 508 592
mail
emilia.deneko[at]zajezdnia.org
Katarzyna Jeleń
Starsza specjalistka ds. projektów edukacyjnych
pokój
303
Telefon Komórkowy
+48 531 566 868
mail
katarzyna.jelen[at]zajezdnia.org
Martyna Kunecka
Specjalistka ds. edukacji w projekcie EOG
pokój
303
Telefon Komórkowy
+48 534 217 149
mail
martyna.kunecka[at]zajezdnia.org
Dział Obsługi Centrum Historii Zajezdnia
Aleksandra Zamęcka-Ilska
kierownik Działu Obsługi Centrum Historii Zajezdnia
pokój
HA13a
Telefon
71 715 96 81
mail
aleksandra.zamecka-ilska[at]zajezdnia.org
Damian Samulewicz
kierownik zmiany
pokój
HA12a
Telefon
71 715 96 83
mail
damian.samulewicz[at]zajezdnia.org
Joanna Mirocha
kierownik zmiany
pokój
HA12a
Telefon
71 715 96 82
mail
joanna.mirocha[at]zajezdnia.org
Karolina Frydel
przewodnik
mail
karolina.frydel[at]zajezdnia.org
Elżbieta Kałuża
przewodnik
mail
elzbieta.kaluza[at]zajezdnia.org
Ewa Woźniak-Wawrzyniak
przewodnik
mail
ewa.wozniak[at]zajezdnia.org
Marta Kopiniak
przewodnik
mail
marta.kopiniak[at]zajezdnia.org
Tomasz Rybka
przewodnik
mail
tomasz.rybka[at]zajezdnia.org
Justyna Gonera
specjalista ds. warsztatów
mail
justyna.gonera[at]zajezdnia.org
Paweł Marcinkiewicz
specjalista ds. warsztatów
mail
pawel.marcinkiewicz[at]zajezdnia.org
Danuta Doropowicz
specjalista ds. obsługi publiczności
mail
danuta.doropowicz[at]zajezdnia.org
Anastasiia Kolomeitseva
specjalista ds. obsługi publiczności
mail
anastasiia.kolomeitseva[at]zajezdnia.org
Szymon Wachal
specjalista ds. obsługi publiczności
mail
szymon.wachal[at]zajezdnia.org
Koordynatorzy wydarzeń
Adrianna Roman
koordynator wydarzeń zewnętrznych
zastępca kierownika Działu Obsługi
Centrum Historii Zajezdnia
Telefon Komórkowy
+48 534 973 450
mail
adrianna.roman[at]zajezdnia.org
Dobrawa Masztalerz
starszy specjalista ds. koordynacji wydarzeń
w Centrum Historii Zajezdnia
Telefon Komórkowy
+48 530 347 354
mail
dobrawa.masztalerz[at]zajezdnia.org

Dział Administracji
Grzegorz Chaba
kierownik Działu Administracji
pokój
200
Telefon
71 715 96 79
mail
grzegorz.chaba[at]zajezdnia.org
Adam Mitelski
główny specjalista ds. administracji
pokój
200
Telefon
71 715 96 71
mail
adam.mitelski[at]zajezdnia.org
Wiesław Jastrowicz
pracownik portierni i pracownik porządkowy
Telefon
71 715 96 02
Telefon Komórkowy
+48 534 958 372
Andrzej Jędrzejczak
pracownik portierni
Telefon
71 715 96 02
Telefon Komórkowy
+48 534 958 372
Anna Sułkowska
pracownik portierni
Telefon
71 715 96 02
Telefon Komórkowy
+48 534 958 372
Barbara Kobrzyniecka
pracownik portierni
Telefon
71 715 96 02
Telefon Komórkowy
+48 534 958 372
Stanisław Władyczuk
pracownik portierni
Telefon
71 715 96 02
Telefon Komórkowy
+48 534 958 372
Marharyta Diadechko
pracownik porządkowy
Czesława Kowalska
pracownik porządkowy
Halina Lendra
pracownik porządkowy
Wanda Szymańska
pracownik porządkowy
Tetiana Tymonchuk
pracownik porządkowy
Dział Techniczny
Paweł Porada
kierownik Działu Technicznego
pokój
002
mail
pawel.porada[at]zajezdnia.org
Jan Malski
specjalista ds. technicznych
pokój
002
mail
jan.malski[at]zajezdnia.org
Piotr Zieliński
starszy specjalista ds. technicznych
pokój
002
Telefon
71 715 96 72
mail
piotr.zielinski[at]zajezdnia.org
Dział Księgowości i Kadr
Svitlana Avilova
p.o. kierownika Działu Księgowości i Kadr
pokój
011
Telefon
71 715 96 34
mail
svitlana.avilova[at]zajezdnia.org
Irina Bondarchuk
specjalista w Dziale Księgowości i Kadr
pokój
011
mail
irina.bondarchuk[at]zajezdnia.org
Michał Kowalski
specjalista w Dziale Księgowości i Kadr
pokój
011
Telefon
-
mail
michal.kowalski[at]zajezdnia.org
Agnieszka Kruk
starszy księgowy
pokój
011
Telefon
71 715 96 36
mail
agnieszka.kruk[at]zajezdnia.org
Ewa Orman
starszy specjalista w Dziale Księgowości i Kadr
pokój
011
Telefon
71 715 96 32
mail
ewa.orman[at]zajezdnia.org
Weronika Samul
specjalista w Dziale Księgowości i Kadr
pokój
011
Telefon
71 715 96 35
mail
weronika.samul[at]zajezdnia.org
Natasha Papkovich
specjalista w Dziale Księgowości i Kadr
pokój
011
Telefon
-
mail
natasha.papkovich[at]zajezdnia.org
Anna Stefańska
specjalista w Dziale Księgowości i Kadr
pokój
011
Telefon
71 715 96 37
mail
anna.stefanska[at]zajezdnia.org
Agnieszka Trusz
główny specjalista w Dziale Księgowości i Kadr
pokój
302
Telefon
71 715 96 33
mail
agnieszka.trusz[at]zajezdnia.org
Dział Przedsięwzięć Instytucjonalnych

Dom Edyty Stein
Telefon
ul. Nowowiejska 38, 50-315 Wrocław
Telefon
71 715 96 00 (sekretariat)
mail.png
sekretariat[at]zajezdnia.org

dr Marek Kosendiak
Kierownik Działu Przedsięwzięć Instytucjonalnych
rel. kom.
+48 534 545 449
Telefon
71 715 96 00
mail
marek.kosendiak[at]zajezdnia.org
Joanna Hajłasz
główna specjalistka ds. przedsięwzięć
instytucjonalnych
rel. kom.
+48 534 385 688
mail
joanna.hajlasz[at]zajezdnia.org
Matylda Janiec
starsza specjalistka ds. współpracy instytucjonalnej
rel. kom.
+48 534 490 342
mail
matylda.janiec[at]zajezdnia.org
Aleksandra Skórska
specjalistka ds. organizacyjnych w projekcie EOG
rel. kom.
+48 534 055 102
mail
aleksandra.skorska[at]zajezdnia.org
Golgota Wschodu
Telefon
ul. Wittiga, 51-628 Wrocław
Telefon
71 715 96 00 (sekretariat)
mail.png
golgota[at]zajezdnia.org

Juliusz Woźny
kurator wystawy „Golgota Wschodu”
rel. kom.
+48 663 901 774
mail
juliusz.wozny[at]zajezdnia.org

Jan Zagwojski
koordynator sekcji ds. wystawy „Golgota Wschodu”
Telefon
+48 534 526 517
mail
jan.zagwojski[at]zajezdnia.org
Anna Adamska-Hume
specjalista w sekcji ds. wystawy „Golgota Wschodu”
rel. kom.
+48 534 292 819
mail
anna.adamska[at]zajezdnia.org

Karol Maciąg
specjalista w sekcji ds. wystawy „Golgota Wschodu”
Telefon
+48 534 372 110
mail
karol.maciag[at]zajezdnia.org